ลูกจ้างเฮ-นายจ้างโอด 1 ม.ค.ปีหน้าเตรียมปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ครม.ไฟเขียวปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 69 จังหวัดทั่วประเทศ เริ่ม 1 ม.ค.ปีหน้า เผย เป็นการปรับขึ้นค่าจ้างครั้งแรกในรอบ 4 ปี

THE WINDUSTRY CHANNELsee more
THE LEADERsee more

VDO CLIPSsee more

PRODUCT RECOMMENDEDsee more

COLUMNIST
FINANCE & INVESTMENTsee more

FACTORY VISITsee more
ENVIRONMENTsee more

SPECIAL FEATURESsee more
MOVEMENT NEWSsee more

ITsee more
AUTOMOTIVEsee more

PRODUCTIVITYsee more
EVENT & SEMINARsee more


WEB STATISTICS
Yesterday
7,701
This Week
60,073
This Month
250,582