อุตฯผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โอดหนัก ส่งออกนิ่งสนิท ไม่ขยายตัว สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ชี้ ส่งออกปีนี้ไม่ขยายตัว วอนรัฐอย่าเพิ่งเร่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากเอกชนปรับตัวไม่ทัน

THE WINDUSTRY CHANNELsee more
THE LEADERsee more

VDO CLIPSsee more

PRODUCT RECOMMENDEDsee more

COLUMNIST
FINANCE & INVESTMENTsee more

FACTORY VISITsee more
ENVIRONMENTsee more

SPECIAL FEATURESsee more
MOVEMENT NEWSsee more

ITsee more
AUTOMOTIVEsee more

PRODUCTIVITYsee more
EVENT & SEMINARsee more


WEB STATISTICS
Yesterday
3,723
This Week
3,723
This Month
198,301