FACTORY VISIT

เอสซีจี ทุ่ม 400 ล้านบาท สร้างระบบจัดเก็บถ่านหินแบบปิดแห่งแรกของไทย
POSTED ON 02/09/2558


 

เอสซีจี เปิดบ้านชมการจัดเก็บถ่านหินระบบปิดแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมระดับโลก มีการบริหารจัดการถ่านหินในระบบปิดทั้งการลำเลียง จัดเก็บ และขนส่ง เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมชวนผู้ประกอบการยกระดับอุตสาหกรรมถ่านหินร่วมกับกลุ่ม "รักษ์ชุมชน" เพื่ออุตสาหกรรมและชุมชนที่ยั่งยืน

 

นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด ในเครือเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กล่าวว่า “ถ่านหินเป็นวัตถุดิบพลังงานที่มีความจำเป็นในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เอสซีจีจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการจัดเก็บและขนส่งถ่านหินเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ล่าสุด เอสซีจีลงทุน 400 ล้านบาทก่อสร้างระบบจัดเก็บถ่านหินแบบปิดแห่งแรกของไทย ด้วยเทคโนโลยีระดับสากลเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาถ่านหินคุณภาพสูง จัดซื้อ กองเก็บ คัดแยก และขนส่งให้กับลูกค้า ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าระบบดังกล่าวจะลดผลกระทบกับชุมชนและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมถ่านหินของประเทศไทย“

 

จุดเด่นของระบบจัดเก็บถ่านหินของเอสซีจี คือ การลำเลียง จัดเก็บและขนถ่ายถ่านหินเป็นระบบปิดตลอดทั้งกระบวนการ เริ่มจากการขนถ่ายถ่านหินจากเรือลงสายพานแทนการใช้แรงงานคนตักใส่ และใช้สเปรย์น้ำพ่นเพื่อลดการฟุ้งกระจายของถ่านหิน นอกจากนั้น ยังมีการคัดแยกวัสดุปลอมปน และติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นก่อนนำเข้าโกดังกองเก็บ 

 

 

ภายในโรงกองเก็บถ่านหินระบบปิดยังมีเครื่องจักรกองถ่านหินแทนการใช้แรงงานคน รวมถึงติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่น ถุงกรองฝุ่นตลอดแนวสายพาน ก่อนนำถ่านหินไปเก็บไว้ในไซโลปิดขนาดใหญ่เพื่อเตรียมจ่ายส่งให้ลูกค้า

 

เอสซีจี กำหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องคลุมผ้าใบมิดชิด ทำความสะอาดล้อรถด้วยบ่อล้างล้อและพ่นสเปรย์น้ำรอบคันรถก่อนออกจากโรงงานทุกครั้งเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย นอกจากนั้นยังได้ติดตั้งเครื่องเก็บเสียงบริเวณสายพานเพื่อลดเสียงรบกวน และบ่อบำบัดน้ำภายในพื้นที่เพื่อนำน้ำกลับมาใช้หมุนเวียนภายในโครงการ

 

นอกจากนี้ เอสซีจียังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มรักษ์ชุมชนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และธุรกิจนำเข้าถ่านหินในพื้นที่ อ.นครหลวง โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานการทำงานและการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างเกื้อกูลกัน

 

นายวีระวงค์ วงศ์วัฒนะเดช ประธานกลุ่มรักษ์ชุมชน กล่าวว่า “กลุ่มรักษ์ชุมชนมีแนวทางการทำงานคือ พัฒนาระบบการขนส่งและท่าเรือให้ดีกว่ามาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด รักษาสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สมาชิกทั้ง 9 บริษัททำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เช่น การปรับปรุงโรงงานและท่าเรือ ตรวจสอบและวัดฝุ่น 2 ครั้งต่อปี และสำรวจความต้องการของชุมชนเพื่อนำมาจัดกิจกรรม CSR เช่น การซ่อมและเก็บกวาดถนน การสนับสนุนการศึกษาและด้านกีฬา โดยกลุ่มรักษ์ชุมชนพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการร่วมกันยกระดับการจัดเก็บถ่านหินให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน”

 

 

SCG showcases world-class environmental management standards at its closed-system coal operation — Thailand’s first ever — where superior closed system coal management standards are implemented throughout the entire process from handling, stockpiling to transporting in order to ensure minimized impact on the surrounding communities and the environment. The company also invites other operators to join with the “Ruk Chumchon” Group in its efforts to elevate coal operation industry standards to achieve sustainable development.

 

Mr.Bunn Kasemsup, Managing Director of SCG Trading a subsidiary of SCG Cement - Building Materials, said “Coal is an essential raw material used in manufacturing processes in the industrial sector. SCG realizes the importance in the development of coal operation and transportation management standards that reduce impact on communities and the environment. Most recently, SCG has invested 400 million Baht in Thailand’s first closed-system coal operation system using internationally recognized technology on par with the systems used in Japan and Australia. The management system covers the entire coal handling process, from sourcing, handling, stockpiling, and finally transporting to customers. We are confident that the coal management system will help minimize impact on the communities and help raise the bar for Thailand’s coal operation industry.”

 

The outstanding feature of SCG’s coal management system is the handling, stockpiling and transporting processes are all closed loop, meaning that the coal is transported on to a conveyor belt from the vessel instead of being handled by staffs, water spray is used for dust suppression, a sorting system takes out impurities, and a dust collector system is installed to minimize dust before the coal enters the stockpile.

 

Within the closed-system coal stockpile, machinery is used instead of manpower. Dust collectors and dust filter bags are installed along the conveyor belt as the coal is passed to the closed silo to be stored before being distributed to the customers.

 

SCG requires that all trucks are completely covered with a tarp, the wheels are cleaned in a wheel wash system, and every truck is sprayed down with water before leaving the premises, to ensure that dust emissions are controlled. Silencer systems are installed by the conveyor belts to decrease noise levels, while a water treatment system allows used water to be treated and reused.

 

In addition to the best practices, SCG is one of the founding members of the “Ruk Chomchon” Group (Caring for the Community Partnership), which is a collaboration among cement manufacturers and coal importers in the Nakornluang district. The group’s goals are to elevate standards of operation and driving community development projects which will allow the industry to be able to harmoniously coexist with the community and wider society.

 

Mr. Werawong Wongwatanadate, Chairman of the “Ruk Chomchon” Group, said “the group’s initiatives are to improve the standards of the transporting system and the docks to surpass those required by the government, to preserve the environment, and to develop the communities through various programs. For the past two years, all nine members of the group have worked closely together and have shown progress such as factories and docks improvements, carrying out biannual dust monitoring, and conducting community surveys to find true community CSR needs which includes fixing and cleaning the roads as well as support in education and sports. The group is happy to give advice to operators and encourage cooperation to uplift the coal handling and processing management standards so the industry can sustainably coexist with the communities and wider society.”

 

 

Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics