RECOMMENDED PRODUCTS

PowerLogic-PM8000 ซีรีย์ มิเตอร์ขนาดกะทัดรัด ยกระดับฟังก์ชั่นวัดคุณภาพพลังงาน
POSTED ON 01/12/2560


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

 

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประกาศเพิ่มศักยภาพใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม PowerLogic สายผลิตภัณฑ์ด้านมิเตอร์วัดค่าพลังงาน (Power Meter) และมิเตอร์วัดการใช้พลังงาน (Energy Meter) ด้วยการเพิ่มความสามารถเฉพาะขั้นสูงสำหรับมิเตอร์ ให้เป็นมาตรฐานของ PM8000 ซีรีย์ ที่ให้ความแม่นยำขั้นสูงสุด รวมไปถึงคุณภาพไฟฟ้าตามมาตรฐาน พร้อมการวิเคราะห์ชั้นเลิศ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก ตลอดจนแอปพลิเคชันการป้อนข้อมูลด้านสาธารณูปโภคไฟฟ้า

 

PowerLogic - PM8000 ซีรีย์ ให้ความแม่นยำสูง และช่วยให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของพลังงาน นอกจากนี้ ยังช่วยขยายความสามารถในการครอบคลุมเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพพลังงานที่ได้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC/EN50160 (มาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าของประชาคมยุโรป) การตรวจจับแรงดันไฟฟ้าตก/เกิน (voltage sag/swell) การจับภาพรูปแบบของคลื่น (waveform) การตรวจจับทิศทางของ ฟอลต์ในระบบสายส่งไฟฟ้า (Disturbance Direction Detection) ตั้งค่าให้แจ้งเตือนโดยอัตโนมัติได้ ทำให้รับรู้แนวโน้ม และการคาดการณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโรงงานตรวจจับ ลด หรือแก้ไขเงื่อนไขที่ไม่พึงประสงค์

 

PowerLogic - PM8000 ซีรีย์ ช่วยให้การตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าและการวิเคราะห์เป็นไปอย่างสอดคล้องตามกฏระเบียบต่าง ๆ และมั่นใจได้ถึงความแม่นยำของข้อมูลตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30 Class S และ มาตรฐาน IEC 62586 ในการตรวจสอบระดับของการจ่ายพลังงานตามสัญญา โดยหากเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับคุณภาพของพลังงานขึ้น ฟีเจอร์การตรวจจับทิศทางการรบกวนซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรจะช่วยระบุพื้นที่ด้วยการค้นหาว่าเกิดปัญหาที่ต้นทาง หรือปลายทาง เพื่อช่วยให้แก้ไขปัญหาได้เร็วยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ PowerLogic - PM8000 ซีรีย์ ยังช่วยปกป้องโครงสร้างของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน โดยช่วยจัดการกับปัญหาคุณภาพพลังงาน ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหายุ่งยากที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือบั่นทอนอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่มีราคาแพงต่าง ๆ ทั้งนี้ PowerLogic - PM8000 ซีรีย์ มีการตรวจจับกระแสไฟฟ้าแบบ 4 ช่องสัญญาณ ช่วยให้วัดกระแสไฟ 3 เฟสและกระแสนิวตรอน ช่วยเพิ่มมุมมองของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฮาร์โมนิกใน การลดความร้อน และความเสียหายของหม้อแปลงก่อนเวลาอันควร ในขณะที่แสดงถึงแนวโน้ม และแจ้งเตือนในเวลาที่ตรวจจับความผันผวนของกระแสไฟกระชากในอุปกรณ์สำคัญ ๆ ช่วยป้องกันมอเตอร์ล้มเหลวหรือเสียหาย

 

PowerLogic - PM8000 ซีรีย์ ถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด แยกใช้งานเป็นส่วน ๆ ได้ และมีแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่น ติดตั้งได้ทั้งแบบยึดติดกับหน้าตู้ (Panel Mount) และ ราง DIN (DIN rail-mount) สามารถมองเห็นค่าต่างๆ ได้อย่างเด่นชัดด้วยจอสีคุณภาพสูง

 

ด้วยเทคโนโลยี ION ที่ได้รับสิทธิบัตร (Patented ION) ซึ่งผสานรวมทั้งความสะดวกสบายและตั้งค่าฟังก์ชั่นการทำงานมาให้ล่วงหน้า พร้อมความสามารถในการปรับแต่งค่าของมิเตอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะอย่างได้ ความสามารถที่ฝังตัวอยู่นี้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนของอุปกรณ์เพิ่มเติม ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนี้ยังติดตั้งง่าย และยังเข้าถึงข้อมูลด้านพลังงานผ่านเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถใช้งานร่วมกับระบบจัดการพลังงานได้อย่างง่ายดายอีกด้วย