FACTORY VISIT

NYC โชว์ระบบโซลาร์รูฟโรงงาน หวังสร้างรายได้เพิ่มให้ธุรกิจ
POSTED ON 10/08/2558


 

นำยงฯ เปิดบ้านนำทีมสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต พร้อมโชว์ระบบโซลาร์รูฟติดตั้งบนหลังคา หวังสร้างรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายไฟฟ้า

 

นายสมชาย อโณทัยยืนยง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด หรือ NYC เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการของภาครัฐในการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟของเอกชน บริษัทฯก็สมัครเข้าร่วมโครงการทันที โดยเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของรัฐบาลครั้งนี้ คือ เพื่อส่งเสริมการริเริ่มการสร้างพลังงานทดแทน อันจำเป็นอย่างสูงในการสร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และใช้พลังงานทดแทนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

บริษัทฯได้ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลบนหลังคาโรงงานเป็นพื้นที่ 2,200 ตารางเมตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 250 กิโลวัตต์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.2558 ที่ผ่านมา ภายใต้สัญญาผลิตไฟฟ้า 25 ปี

 

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตั้งและดูแลระบบทั้งหมดอยู่ที่ 15 ล้านบาท และจะเริ่มมีรายรับเฉลี่ยจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบประมาณเดือนละ 200,000 บาท หรือ อัตรา  6.5 บาทต่อหน่วย ซึ่งคาดว่าจะคุ้มทุนภายใน 8 ปี นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทฯยังมีแผนที่จะติดตั้งโซลาร์เซลเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของอาคารและคลังสินค้าในสาขาต่างๆ ของบริษัทฯอีกด้วย  

 

ทั้งนี้ การติดตั้งดังกล่าวจำเป็นต้องมีการวางแผนการดูแลรักษาด้วย โดยผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในการบำรุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อให้การรับแสงมีประสิทธิภาพดีที่สุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำแผนการดูแลทั้งระบบ

 

"ประโยชน์ของการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา นอกเหนือจากเรื่องรายได้แล้ว แผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคายังช่วยบังแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบหลังคา ลดความร้อนหลังคา ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ประหยัดค่าไฟฟ้า ขณะเดียวกัน พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียน ไม่มีสิ้นสุด การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ จะช่วยทดแทนการนำเข้าเชื้อเพลิง รวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศชาติ อนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย" นายสมชาย กล่าว

 

สำหรับการเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด (NYC) ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมจากงาน SolarTech 2015 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะจัดควบคู่ไปกับงาน PEA Presents EcoLightTech Asia 2015 งานแสดงนวัตกรรมประหยัดพลังงานด้านแสงสว่าง ครั้งที่ 3 ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พ.ย.2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ และสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย