RECOMMENDED PRODUCTS

เครื่องฉีดโลหะซีรีส์ DC-KT รุ่นใหม่ จากโตชิบา แมชชีน
POSTED ON 06/02/2562


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

บริษัท โตชิบา แมชชีน จำกัด ได้พัฒนาเครื่องฉีดโลหะซีรีส์ DC-KT รุ่นใหม่ (New Die Casting Machines DC-KT Series) ให้ตรงตามความต้องการของตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มการผลิตและจำหน่ายแล้วที่โรงงานในประเทศไทย เพื่อหวังยกระดับการทำงานของเครื่องจักรให้ตรงตามความต้องการที่แตกต่างของตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ทั้งนี้ โรงงานในประเทศไทยได้เข้ามามีส่วนในการผลิตและการขายเครื่องฉีดโลหะเป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว ความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับความต้องการของตลาดในท้องถิ่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นำไปสู่การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับฉีดโลหะรุ่นใหม่ที่ไม่เหมือนกับเครื่องจักรรุ่นก่อน ๆ อย่างการตั้งเวลาการทำงานในการหล่อโลหะด้วยแรงดัน การตั้งค่าการฉีด 2 ระดับโดยใช้ความเร็วต่ำ และมีถังสะสมพลังงานในโครงมาตรฐานด้านนอก อีกทั้งมีแถบควบคุมเครื่องจักรที่ออกแบบมาให้ควบคุมและปฏิบัติการได้ง่ายและเป็นธรรมชาติ

 

สำหรับเครื่องฉีดโลหะซีรีส์ DC-KT รุ่นใหม่นี้ จะมีรุ่น 280 ตัน และ 400 ตัน ที่มาพร้อมแรงล็อคแม่พิมพ์ที่สูงขึ้นกว่าในรุ่นที่ผ่านมา เพื่อรองรับการหล่อชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ประสิทธิภาพในการเพิ่มความเร็วและแรงฉีดสูงสุดที่ได้รับการพัฒนา ทำให้สามารถหล่อชิ้นงานที่มีรูปทรงที่ซับซ้อน มีขนาดใหญ่ และชิ้นงานในรูปแบบอื่นได้ดีขึ้น