ENVIRONMENT

ไฮเซ่นส์ ส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
POSTED ON 01/11/2564


 

ในการประชุมสุดยอด COP26 ที่เปิดฉากขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม ผู้แทนจากกว่า 200 ประเทศได้มารวมตัวกันเพื่อหารือเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ ในโอกาสนี้ ไฮเซ่นส์ (Hisense) บริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสีเขียว ได้แสดงจุดยืนในการเดินหน้าบูรณาการกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกส่วนของการดำเนินงาน ทั้งการผลิต ห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

นับตั้งแต่ปี 2561 ไฮเซ่นส์ ได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อลดสาร HFC-245fa ด้วยการปฏิรูปการผลิตตู้เย็นโดยใช้เทคโนโลยีโฟมมิ่ง (foaming) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 5847.3 ตัน และในปี 2564 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้ยกย่องว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมตู้เย็น

ประหยัดพลังงานมากขึ้น

ไฮเซ่นส์ สามารถลดการใช้พลังงานของ Laser TV ขนาด 100 นิ้ว เหลือเพียง 250 วัตต์ ขณะที่ LCD TV ขนาดเท่ากันกินไฟกว่า 800 วัตต์ และในอนาคต บริษัทจะทำให้ Laser TV ขนาด 100 นิ้ว กินไฟไม่ถึง 200 วัตต์

 

การผลิตที่ยั่งยืน ไฮเซ่นส์ ปฏิบัติตามหลักการอนุรักษ์พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตและแปรรูป ยกตัวอย่างเช่น เมื่อครั้งที่ไฮเซ่นส์ผลิตทีวีซีรีส์ใหม่ บริษัทได้ปรับปรุงระบบกระจายความร้อนของทีวี ลดความหนาของฝาหลังทีวี และลดการใช้พลาสติก 4,626 ตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการลดใช้ถุงพลาสติก 514 ล้านใบ

ในระหว่างการประชุมสุดยอด COP26 ทางสถานีโทรทัศน์ CNBC ก็ได้จัดการประชุมโต๊ะกลม CNBC ESG Council เพื่อให้ซีอีโอของบริษัทชั้นนำระดับโลกได้มาร่วมหารือกัน โดยคุณเจีย เส้าเฉียน ประธานของไฮเซ่นส์ และสมาชิกของ CNBC ESG Council ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและแนวทางปฏิบัติในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับทั่วโลก

 

คุณเจียกล่าวว่า ในฐานะบริษัทที่มีอิทธิพลต่อสังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เสมอมา ด้วยการบรรลุเป้าหมายด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การใส่ใจสุขภาพมากขึ้น การประหยัดพลังงานมากขึ้น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นความพยายามระยะยาวของไฮเซ่นส์ โดยภายในองค์กรนั้น ไฮเซ่นส์ยึดมั่นในพันธกิจระยะยาวในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับองค์กรและพนักงาน ส่วนภายนอกองค์กรนั้น ไฮเซ่นส์มุ่งมั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและสิทธิของผู้บริโภค