MOVEMENT NEWS

Eaton เปิดตัวบริการความมั่นคงด้านไซเบอร์ในเอเชียแปซิฟิก
POSTED ON 03/12/2564


 

 

Eaton บริษัทบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าระดับโลก เปิดตัวบริการบริหารจัดการวงจรชีวิตระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติงาน (OT) และระบบควบคุมอุตสาหกรรม (ICS) ในเอเชียแปซิฟิก บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Eaton ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆสร้างสภาวะแวดล้อมระดับอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย ท่ามกลางการขยายตัวของ Internet of Things โดยอิงตามกรอบ NIST Cybersecurity Framework และมาตรฐานอุตสาหกรรม IEC และ UL ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย “ขณะที่อุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานกลายเป็นระบบอัจฉริยะมากขึ้น และมีการเชื่อมต่อระหว่างกันมากขึ้น การมีโปรแกรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สมบูรณ์แบบจึงมีความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภูมิภาคเอเชียที่มีการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว บริการของ Eaton ช่วยธุรกิจต่าง ๆ บริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้แบบครบวงจรชีวิต ซึ่งออกแบบเพื่อปกป้องจุดอ่อนในเครือข่าย OT ที่มีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น” จิมมี่ ยัม รองประธานฝ่าย Electrical Sector, Eaton East Asia กล่าว

“ด้วยการขยายบริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเราไปยังเอเชียแปซิฟิก เราตั้งเป้าหมายที่จะทำงานร่วมกับธุรกิจต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ เพื่อจัดตั้งและเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่โปรแกรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ และทำให้การปฏิบัติงานและบุคลากรของพวกเขาปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ในที่สุด” เขากล่าว

รายงานผลการศึกษาจากสถาบัน Ponemon Institute พบว่า ค่าเสียหายโดยเฉลี่ยของบริษัทหนึ่งจากการถูกมัลแวร์โจมตีนั้นมีมูลค่ามากกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รายงานอีกฉบับพบว่า โดยทั่วไปบริษัทต้องใช้เวลาราว 6 เดือนจึงจะสามารถตรวจพบการละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์

ธุรกิจต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงในเครือข่าย OT และอัพเดทกระบวนการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดจุดอ่อนในระบบปฏิบัติงาน ด้วยความที่บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Eaton นั้นออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรที่มีระดับความพร้อมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ใน ICS และ OT ที่แตกต่างกันไป ระบบนี้จึงช่วยบริษัทต่าง ๆ อุ่นใจได้ว่า จะไม่มีช่องโหว่ในโปรแกรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอนาคต

การตรวจสอบเบื้องต้น: ธุรกิจต่าง ๆ ที่ยังไม่มีประสบการณ์กับระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ OT สามารถเริ่มต้นด้วยการประเมินบุคลากร, ขั้นตอน และเทคโนโลยีของตนเองผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นของ Eaton ซึ่งจะแสดงคะแนนความพร้อมโดยรวมตามเกณฑ์ของ Eaton และรายงานที่อิงตามมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรม และหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด ตลอดจนทำให้ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และเรื่องที่ต้องปรับปรุงของพวกเขา

การวิเคราะห์อย่างละเอียด: Eaton ยังจัดทำการวิเคราะห์แบบเชิงลึกสถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัท รวมทั้งภัยคุกคามและจุดอ่อน เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงโดยรวมด้วยเทคนิคการรวบรวมข้อมูลแบบเชิงรับเพื่อลดปัญหาขัดข้องด้านปฏิบัติงานให้เหลือน้อยที่สุด ลูกค้าจะได้รับรายการผลการวิเคราะห์ที่จัดเรียงตามลำดับความสำคัญ พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับแต่ละประเด็นด้วย การบริหารจัดการวงจรชีวิต: การบริหารจัดการวงจรชีวิตของ Eaton มีชุดบริการเพื่อรับประกันว่า โปรแกรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัทนั้น ๆ ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้านและเป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดในอุตสาหกรรม ด้วยการประเมินซ้ำอย่างต่อเนื่อง Eaton จึงรับประกันว่า ลูกค้าของบริษัทจะสามารถตามทันการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด