VEHICLES

พลังงานสะอาดขับเคลื่อนตลาดสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าของไต้หวันให้เติบโต และพร้อมขยายตลาดสู่ทั่วโลก
POSTED ON 16/04/2563


 

 

จากความต้องการด้านพลังงานสะอาดและการเปลี่ยนแปลงเสภาพภูมิอากาศ เพื่อตอบรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานไฟฟ้า ทำให้ตลาดสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าของไต้หวันเติบโต และขยายตลาดทั่วโลกในมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากล ซึ่งในปีนี้ ถิอเป็นวันครบรอบปีที่สองที่สมาพันธ์ยานยนต์ไฟฟ้าไต้หวัน (TEVA) ได้เฉลิมฉลองการยอมรับจากทั่วโลกของไต้หวันในฐานะ "อาณาจักรแห่งสกูตเตอร์ไฟฟ้า”

จากรายงานของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITRI) และบริษัทวิจัยธุรกิจ ตอกย้ำว่าแนวโน้มสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ความต้องการที่แพิ่มขึ้น เนื่องจากปี 2562 มียอดขายสกูตเตอร์ไฟฟ้าทั่วโลกสูงถึงเกือบ 600,000 คัน โดยคิดเฉพาะยอดขายในเอเชียคิดเป็น 76% ของยอดขายทั่วโลก ในขณะที่ยุโรปคิดเป็น 8.8% และอเมริกาเหนือคิดเป็น 7.5% จากรายงานนี้คาดว่าในทุกๆ ปีจะมีความเติบโตของตลาดสกูตเตอร์ไฟฟ้าสูงขึ้นปีละ 11%

การเปลี่ยนผ่านพลังงานไฟฟ้า และความต้องการพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจของไต้หวัน ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ โดยได้นำเสนอแผนปูทางอุตสาหกรรมสกูตเตอร์ไฟฟ้า เช่น การลดภาษีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ, เงินอุดหนุน, ออกข้อจำกัดในการผลิตรถยนต์ที่มีมลภาวะสูง และนโยบายที่สำคัญอื่น ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายนอก และส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ส่งเสริมการค้ารัฐบาลไต้หวัน (TAITRA) ได้ก่อตั้ง สมาพันธ์ยานยนต์ไฟฟ้าไต้หวัน (TEVA) ขึ้นในปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไต้หวันและสนับสนุนการขยายตลาดไปในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากบริษัทไต้หวันหลายร้อยแห่งจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีสมาชิกที่เป็นพันธมิตรในการร่วมพัฒนาและเปลี่ยนผ่านพลังงานจากหลากหลายสาขา ได้แก่ ผู้ผลิตสกูตเตอร์ Gogoro, Aeon Motor, SYM, Kymco และ CMC Motor ผู้ผลิตแบตเตอรี่ Digi-Triumph, Molicel, J.S. Power และ Tron-e ผู้ผลิตขั้วชาร์จ KS Terminal และ Solteam และเพื่อตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญกับตลาดสกูตเตอร์ไฟฟ้า และเปิดโอกาสมองหาพันธมิตรและผุ้สนใจเข้าร่วมชมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดนี้ ทางศูนย์ส่งเสริมการค้ารัฐบาลไต้หวัน (TAITRA) ได้วางแผนจัดงานแสดงนวัตกรรมอุตสาหกรรมสกูตเตอร์ที่สำคัญ ในวันที่ 21 – 24 ตุลาคม ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการ Nangang อาคาร 2 กรุงไทเป ไต้หวัน

Kymco เป็น 1 ในบริษัทที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence Silver Award ครั้งที่ 28 สำหรับสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า รุ่น 125 EV เป็นการรวมเอาพลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ระบบ Internet of Vehicles (IoV) เข้าด้วยกัน ซึ่งระบบ Internet of Vehicles (IoV) ออกแบบโดยบริษัท Noodoe ซึ่งได้รับรางวัล Taiwan Excellence อีกเช่นกัน ระบบนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้และขับขี่สกูตเตอร์ ได้เห็นระบบการทำงานผ่านหน้าปัดสกูตเตอร์และหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถแสดงเวลา, สภาพอากาศ, ความเร็วเข็มทิศและฟังก์ชั่นอื่น ๆ พร้อมทั้งมีระบบนำทางอัจฉริยะอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า รุ่น 125 EV ยังมาพร้อมกับระบบชาร์จแบตเตอร์รี่ ที่สามารถชาร์จจากเต้าเสียบที่บ้าน หรือจากที่ชาร์จไร้สาย หรือจุดให้บริการที่ชาร์จรถไฟฟ้า สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบายและความคล่องตัว