VEHICLES

Eastman จับมือ NB Coatings นำเสนอพลาสติกสำหรับการผลิตยานยนต์อย่างยั่งยืน
POSTED ON 13/11/2562


 

 

Eastman ประกาศความร่วมมือกับ NB Coatings ซึ่งเป็นผู้นำด้านสีเคลือบพลาสติกสำหรับผู้รับผลิตอุปกรณ์แบบ OEM ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลิตชิ้นส่วนพ่นสีสำหรับงานภายในยานยนต์แบบ Class A ด้วยชีวพลาสติกวิศวกรรม Trēva™ อันเป็นนวัตกรรมทางเลือกใหม่ที่นำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับบริษัทที่มีความสนใจจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและคุ้มค่า ผลงานการผลิตจากการใช้วัสดุรีไซเคิลชีวภาพของ Eastman ได้ถูกเปิดตัวออกมาไม่นานหลังจากบริษัทขยายธุรกิจ เทคโนโลยีฟื้นฟูคาร์บอน (carbon renewal technology) เข้าสู่ตลาด โดยนวัตกรรม Trēva นี้เมื่อนำมาผสานรวมกับระบบการพ่นสีของ NB Coatings แล้วพบว่าทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับผลิตอุปกรณ์พื้นผิวแบบ Class A ของผู้ผลิตแบบ OEM ทั้งหลาย

 

Chris Scarazzo หัวหน้าฝ่ายการตลาดยานยนต์บริษัท Eastman กล่าวว่า “Trēva เป็นทางเลือกจากชีวภาพที่ยั่งยืนเพื่อทดแทนโพลีคาร์บอเนต, ABS และ PC-ABS สำหรับนำไปใช้ภายในยานยนต์โดยไม่ได้เพิ่มต้นทุนแต่อย่างใด นวัตกรรมวัสดุของ Eastman มีคุณสมบัติตามความต้องการของผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ต้องการ

พัฒนาชิ้นส่วนคงทนโดยใช้วัสดุยั่งยืน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ผู้ผลิต OEM บรรลุเป้าหมายในการใช้วัสดุแบบยั่งยืนเพื่อทดแทนพลาสติกจากปิโตรเลียม”

 

Trēva มีส่วนประกอบชีวภาพจากป่าที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 42-46 เปอร์เซ็นต์ และได้รับการรับรองจากโครงการ BioPreferred® ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) นอกจากนี้ เพื่อมุ่งลดขยะและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป Trēva ได้ใช้เทคโนโลยีฟื้นฟูคาร์บอน กระบวนการรีไซเคิลภายใต้กรรมสิทธิ์ของ Eastman ซึ่งรีไซเคิลขยะพลาสติกที่โดยปกติแล้วจะถูกส่งไปยังสถานที่ฝังกลบขยะหรือกลายเป็นขยะในทางน้ำต่างๆ

 

เทคโนโลยีฟื้นฟูคาร์บอนคือเทคโนโลยีรีไซเคิลสารเคมี ซึ่งเปลี่ยนขยะพลาสติกที่ผสมปนเปกันอยู่จากสถานที่ฝังกลบให้เป็นองค์ประกอบโมเลกุลเดี่ยว ก่อนจะนำมาใช้ซ้ำใหม่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Eastman รวมทั้ง Trēva โดยไม่ส่งผลต่อสมรรถนะการทำงานแต่อย่างใด

 

สำหรับการใช้งานในยานยนต์ Trēva ซึ่งทำจากเซลลูโลสนั้นจะมอบสมรรถนะในระดับสูงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง ด้วยคุณสมบัติการหักเหแสงไบรีฟรินเจนซ์ ในขณะเดียวกันก็มีความชัดเจนและความทนทานสูงจึงเหมาะกับการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่นในเลนส์ต่อประสานระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร (HMI) นอกจากนี้ Trēva ยังทนทานต่อปัญหาที่มักเกิดกับชิ้นส่วนภายในของยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นอุณภูมิ ความชิ้น ยูวี รอยขีดข่วน และอุปสรรคทั่วไปต่อความทนทาน Trēva มีการปล่อยสารอินทรีย์ไอระเหย (VOC) ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับชิ้นส่วนภายในยานยนต์ ประกอบกับความง่ายดายในการผลิตและการไหลเวียนที่ดี ทำให้นี้ผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการคงขนาด และมีลักษณะบางลงซึ่งช่วยลดความต้องการวัสดุและมอบน้ำหนักเบากว่า

 

Jesse Fritcher รองประธานฝ่ายเทคนิคของ NB Coatings กล่าวว่า “ในฐานะผู้ผลิตสีเคลือบที่เปี่ยมด้วยจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม NB Coatings ตื่นเต้นที่ได้ประกาศความสำเร็จของวิธีการพ่นสี ที่เกิดจากความร่วมมือกับ Eastman การทดลองใช้กับ Trēva ทำให้เห็นว่าความติดทนของเทคโนโลยีพ่นสีของเราเทียบได้และในบางกรณีอาจจะดีกว่าการใช้ PC-ABS แบบที่ใช้กันทั่วไป จึงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าสำหรับวิศวกรผู้ออกแบบยานยนต์”