MOVEMENT NEWS

EA เผยโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมหนุมาน 1 และ 8 รวม 90 MW เริ่ม COD แล้ววันนี้
POSTED ON 26/01/2562


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics, Economic

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) แจ้งว่าโครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม ที่จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ โครงการหนุมาน 1 ขนาด 45 เมกะวัตต์ (MW) และโครงการหนุมาน 8 ขนาด 45 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิต ทั้ง 2 โครงการเท่ากับ 90 เมกะวัตต์ (โครงการฯ) ซึ่งเป็นโครงการฯ ของบริษัทย่อย (บจ. นายางกลัก พัฒนา และ บจ. นายางกลัก พลังลม ตามลาดับ) นั้น ได้เสร็จสิ้นการเชื่อมโยงระบบเข้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ให้แก่ กฟผ. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการฯ ในวันเวลาดังกล่าวเช่นกัน