MOVEMENT NEWS

สุพันธุ์ มงคลสุธี หวนนั่งประธาน ส.อ.ท.อีกสมัย
POSTED ON 13/04/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้รับการคัดเลือกให้กลับมารับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คนที่ 16 วาระปี 2561-2563 หลังจากที่เคยดำรงตำแหน่งประธาน ส.อ.ท.คนที่ 14 วาระปี 2557-2559 มาแล้วก่อนหน้านี้ พร้อมประกาศยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน 5 แนวทาง ประกอบด้วย (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสภาอุตสาหกรรม (2) การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย (3) การส่งเสริมสตาร์ทอัพและยกระดับเอสเอ็มอี (4) การสร้างเสริมธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ (5) การยกระดับองค์กรและพัฒนาบุคลากรของสภาอุตสาหกรรมฯ

 

นายสุพันธุ์ กล่าวว่า วันนี้ภาคอุตสาหกรรมไทยเปลี่ยนไปมาก การบริโภคเปลี่ยนไป ประธาน ส.อ.ท.คนก่อนเน้นเรื่อง Industry 4.0 แต่มาถึง ณ วันนี้คงต้องปรับเป็น Industry Transformation คือทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมให้เกิดความเข้มแข็ง รับรู้ และเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีที่เข้ามาให้ได้ รวมทั้งเสริมสร้างให้ภาคอุตสาหกรรมทำงานร่วมกับภาครัฐให้ได้ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาจะต้องมีการนำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นวิธีการผลิต วิธีการจัดจำหน่าย และวิธีให้บริการ

 

สำหรับสมาชิก ส.อ.ท.จะต้องตื่นตัว ซึ่งวันนี้จะทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมเล็ก ๆ รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งทำอย่างไรที่จะให้ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ และ Big Brother หรือบริษัทใหญ่ ๆ เพราะมองว่าในอนาคตอุตสาหกรรมที่เป็น Stand Alone หรือเดินเพียงลำพังจะลำบาก จึงจำเป็นต้องทำให้เกิดการตื่นตัว เกิดการรวมตัวกันในกลุ่มภาคเอกชนด้วยกัน เพื่อให้เกิดความแข็งแรงในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ซึ่ง Big Brother ทุกเครือจะลงมาช่วย ทั้งเครือ ปตท. ไทยเบฟฯ หรือสหพัฒน์ เป็นต้น

 

ขณะที่การเกิดขึ้นของเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC จะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยเข้มแข็งในระยะยาว โดยอุตสาหกรรมในประเทศต้องต่อยอดจาก EEC ให้ได้ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กต้องมีส่วนใน EEC ให้ได้ ไม่ใช่แค่เพียงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาต้องมีอุตสาหกรรมของไทยเข้าไปมีส่วนร่วม

 

ประธาน ส.อ.ท. กล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยว่า ภาพรวมปีนี้ถือว่าดี หลายปัจจัยมีแนวโน้มที่ดี เพียงแต่กลไกหนึ่งเป็นตัวแปรสำคัญคือประเด็นทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก เพราะเป็นประเทศขนาดใหญ่ทั้งคู่ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเชิงบวกเชิงลบในแต่ละอุตสาหกรรม แต่ก็ยังเชื่อว่าประเด็นนี้จะส่งผลกระทบในระยะสั้น เพราะที่สุดแล้วหากบานปลายกลายเป็นสงครามการค้าก็จะเสียหายทั้งสองฝ่าย ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ และท้ายสุดจะต้องมีการเจรจากัน แต่สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือคืออุตสาหกรรมของไทยต้องมีนวัตกรรมที่เข้มแข็ง ซึ่งภาครัฐก็ต้องเข้ามาช่วย เพราะเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของทั้งสองประเทศ

 

"ทำอย่างไรเราจะเป็นตาอยู่ในงานนี้ได้ ไม่ใช่ทุกอย่างจะเสียหาย เพราะบางเรื่องเราอาจจะได้เปรียบ เช่น การเพิ่มภาษี หรืออะไรที่เราเป็นกลางอาจจะได้เปรียบ" นายสุพันธุ์ กล่าว

 

ทั้งนี้ ส.อ.ท.ยังได้ประกาศรายชื่อประธานกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 45 กลุ่มของ ส.อ.ท. วาระปี 2561-2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

1.ประธานกลุ่มก๊าซ ได้แก่ เรือโทพงศ์เทพ นรขา บจก.แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์

2.ประธานกลุ่มการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายพิษณุ จารุพัฒนะสิริกุล บจก.ทีเออาร์เอฟ

3.ประธานกลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ บจก.จินดาสาส์นการพิมพ์

4.ประธานกลุ่มแกรนิตและหินอ่อน ได้แก่ ดร.เอกชัย ฐปนานนท์ หจก.พี.เอ็ม. กรุ๊ป แกรนิต

5.ประธานกลุ่มแก้วและกระจก ได้แก่ นายชาติชาย พานิชชีวะ บจก.บางกอกคริสตัล

6.ประธานกลุ่มเคมี ได้แก่ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล บมจ.อีซึ่น เพ้นท์

7.ประธานกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ นายพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล บจก.ไท้เฮงการช่างและการหล่อ (1959)

8.ประธานกลุ่มเครื่องจักรกลและโลหะการ ได้แก่ นายปกรณ์ วิสนานุศิษย์ บจก.ซันเอ็นจิเนียริ่ง ปกรณ์

9.ประธานกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ บจก.เจ.เอ็ม.แอพพาเรล

10.ประธานกลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องทาความเย็น ได้แก่ นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ บจก.เบ็ทเทอร์ลิฟวิ่ง

11.ประธานกลุ่มเครื่องสาอาง ได้แก่ นางเกศมณี เลิศกิจจา บจก.แอดว๊านส์ คอสเมติคส์

12.ประธานกลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ได้แก่ นายพินัย ศิรินคร บจก.เด็นโซ่ (ประเทศไทย)

13.ประธานกลุ่มเซรามิก ได้แก่ ดร.ปริญญา สายน้าทิพย์ บจก.สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ

14.ประธานกลุ่มต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ได้แก่ นายภัทรวิน จงวิศาล บจก. มาร์ซัน

15.ประธานกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง บจก.ภราดรอินโนซิส

16.ประธานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล บจก.ซอฟต์สแควร์ 1999

17.ประธานกลุ่มน้ำตาล ได้แก่ นายชนะ อัษฎาธร บจก.ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม

18.ประธานกลุ่มน้ำมันปาล์ม ได้แก่ นายกฤษดา ชวนะนันท์ บมจ.วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์

19.ประธานกลุ่มปูนซีเมนต์ ได้แก่ นายศิวะ มหาสันทนะ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

20.ประธานกลุ่มปิโตรเคมี ได้แก่ นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล

21.ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ นายเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ บจก.ยางโอตานิ

22.ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้แก่ นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ บจก.โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

23.ประธานกลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ ได้แก่ นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม บจก.ออโธพีเซีย

24.ประธานกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า ได้แก่ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ บจก.อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1

25.ประธานกลุ่มพลังงานทดแทน ได้แก่ นายสุวัฒน์ กมลพนัส บจก.ควอเดล พริ้นติ้ง

26.ประธานกลุ่มพลาสติก ได้แก่ นายภราดร จุลชาต บจก.พรีแพคประเทศไทย

27.ประธานกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ นายพิชัย พินิตกาญจนพันธุ์ บจก.พิโคที อินทีเรีย เซนเตอร์

28.ประธานกลุ่มไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ได้แก่ นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง บจก.ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม

29.ประธานกลุ่มไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ บมจ.ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์

30.ประธานกลุ่มยา ได้แก่ นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ บจก.โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติก

31.ประธานกลุ่มยานยนต์ ได้แก่ นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ บจก.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)

32.ประธานกลุ่มเยื่อและกระดาษ ได้แก่ นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์

33.ประธานกลุ่มรองเท้า ได้แก่ นายธารง ธิติประเสริฐ บจก.บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์

34.ประธานกลุ่มโรงกลั่นน้าม้ำปิโตรเลียม ได้แก่ นายอธิคม เติบศิริ บมจ.ไทยออยล์

35.ประธานกลุ่มโรงเลื่อยและโรงอบไม้ ได้แก่ นายนิกร ลิขิตหวังพาณิชย์ หจก.ชูศักดิ์ภาคใต้พาราวู้ด

36.ประธานกลุ่มสมุนไพร ได้แก่ นางบังอร เกียรติธนากร บจก.อุตสาหกรรมเครื่องหอม ไทย-จีน

37.ประธานกลุ่มสิ่งทอ ได้แก่ นายปิลันธน์ ธรรมมงคล ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธนไพศาล

38.ประธานกลุ่มหนังและผลิตภัณฑ์หนัง ได้แก่ นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน บมจ.ซีพีแอล กรุ๊ป

39.ประธานกลุ่มหล่อโลหะ ได้แก่ นายสุพจน์ สิริธนาโชติ บจก.ไทยสแตนดาร์ด สเตนเลส

40.ประธานกลุ่มหลังคาและอุปกรณ์ ได้แก่ นายพรชัย เจริญจิตเสรีวงศ์ บจก.กระเบื้องหลังคาซีแพค

41.ประธานกลุ่มหัตถอุตสาหกรรม ได้แก่ นายศิลปชัย วัชระ บจก.เจ.เอส.ฟลาวเวอร์

42.ประธานกลุ่มเหล็ก ได้แก่ นายวิกรม วัชระคุปต์ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

43.ประธานกลุ่มอลูมิเนียม ได้แก่ นางบัญชุสา พุทธพรมงคล บจก.โกลด์สตาร์ เมททอล

44.ประธานกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ ได้แก่ นายสุริยน ศรีอรทัยกุล บจก.บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่

45.ประธานกลุ่มอาหาร ได้แก่ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา บจก.มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร