MOVEMENT NEWS

สถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจศึกษาดูงาน ก.อุตสาหกรรม
POSTED ON 05/03/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

นายสมชาย กาญจนหฤทัย ผู้อำนวยการสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะนักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) รุ่นที่ 11 ของสถาบันฯ มอบกระเช้าขอบคุณ นายมนตรี วงศ์มั่นกิจการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมมาตรฐานเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมหล่อโลหะ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ พร้อมรับฟังการบรรยายในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ICT ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ