MARKETPLACE

EMEC เครื่องควบคุณภาพน้ำในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์
POSTED ON 16/11/2564, BY mkt1sreich


EMEC เครื่องควบคุณภาพน้ำในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์

ราคา -

สภาพสินค้า ใหม่

รายละเอียด

EMEC Controller เครื่องควบคุมค่าน้ำมาตรฐานยุโรป เครื่องวัดค่าคลอรีน เครื่องควบคุมค่าพีเอช พร้อมเซ็นเซอร์วัดค่ากรด-ด่าง ในน้ำสำหรับกระบวนการปรับสภาพน้ำ ในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower)

  • หน้าจอ LCD แสดงผลปรับค่าได้ง่าย
  • ควบคุมปั๊มจ่ายสารละลาย EMEC ให้ปั๊มจ่ายสารละลายอัตโนมัติ Feed Biocide, Chlorine
  • ควบคุมค่า pH, ORP, Control Conductivity และค่าคลอรีน
  • ควบคุมและสั่งการระยะไกลได้ผ่าน Smart phone

เอส ไรคส์ จำหน่ายเครื่องควบคุมคุณภาพน้ำ ยี่ห้ออีเมก Controller EMEC made in Italy เครื่องวัดคุณภาพน้ำมาตรฐานยุโรปที่มืออาชีพเลือกใช้ เลือกเรา S Reich โทร 02-3223188 หรือ ไลน์ sreich

Email : marketing@sreichcompany.com

www.sreichcompany.com

#Controller #เครื่องควบคุม #เครื่องวัดค่าน้ำ #ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ #Cooling Tower #ควบคุมค่าpH #ควบคุมค่าคลอรีน #ควบคุมค่าConduct #ควบคุมคุณภาพน้ำ #EMEC