HOT

เอกชน ยัน ปรับค่าแรง 700 บาทต่อวัน ในสภาพการณ์ปัจจุบันเป็นไปไม่ได้
POSTED ON 12/09/2560


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  ระบุว่า ข้อเสนอที่ให้มีการปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำจาก 300 บาทต่อวัน เป็น 700 บาทต่อวันนั้น โดยระบุค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบันนั้น ทางภาคเอกชนคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในสภาพเศรษฐกิจขณะนี้ เพราะเมื่อรวมเป็นรายเดือนจะสูงถึง 20,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าค่าจ้างแรงงานของผู้ที่จบปริญญาตรีในขณะนี้ที่มีอัตราเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน

 

ส่วนผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดหากมีการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำจริง ก็คือ กลุ่มนายจ้างอาชีพบริการอย่างโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร และงานบริการอื่น ๆ เนื่องจากมีการใช้คนงานจำนวนมาก ซึ่งจะต่างจากภาคอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ได้มีการปรับตัวไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีการขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำเป้น 300 บาท โดยหันไปใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากจะมีการปรับขึ้นค่าแรงงานดังกล่าวจริง ก็เชื่อว่าจะไม่ได้รับผลกระทบด้านต้นทุนการผลิตมากนัก

 

ประธาน ส.อ.ท. ระบุว่า การปรับค่าแรงขั้นต่ำต้องมีการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการไตรภาคีที่ประกอบด้วย ภาครัฐ นายจ้างภาคเอกชน และตัวแทนกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งโดยส่วนตัวคงไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ แต่ขอให้ความเห็นว่าหากต้องมีการปรับขึ้นอีกรอบจริง ก็ขอให้เป็นการเพิ่มค่าแรงเป็นรายพื้นที่หรือรายจังหวัด ไม่ใช่ปรับขึ้นอัตราเดียวกันทั้งประเทศ เพราะสภาพเศรษฐกิจแต่ละจังหวัดมีการเติบโตที่แตกต่างกัน

 

ด้าน นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ซึ่งเสนอตัวเลขค่าแรงขั้นต่ำ 600-700 บาทต่อวันนั้น ได้ชี้แจงว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงตัวเลขตามการคำนวณจากสูตรคิดเท่านั้น เพื่อเปรียบเทียบว่าค่าจ้างเท่าไหร่แรงงานจึงจะอยู่ได้ โดยผลสำรวจของ คสรท. เมื่อปี 2554 พบว่า ค่าจ้างที่เพียงพอในปีนั้นอยู่ที่ 560 บาทต่อวัน แต่นี่ผ่านมาหลายปีแล้วตัวเลขจึงเปลี่ยนไป ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันค่าจ้างแรงงาน 1คน ที่จะสามารถเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้อีก 2 คน ควรจะอยู่ที่วันละ 600-700 บาท ส่วนจะได้จริงหรือไม่ก็ต้องมาคุยกัน