FINANCE & INVESTMENT

UKEM คาดรายได้ กำไรปีนี้ลดลงตามดีมานด์หด เล็งจับมือพันธมิตรลุยธุรกิจใหม่
POSTED ON 19/11/2563


 

 

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล (UKEM) เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่ารายได้และกำไรสุทธิปีนี้จะลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้ 2,841.18 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 70.18 ล้านบาท จากเดิมที่คาดว่าจะทำได้ใกล้เคียงกับปีก่อน โดย 9 เดือนแรกของปีนี้มีรายได้ราว 1,961.80 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 63.38 ล้านบาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าของบริษัท โดยเฉพาะจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความไม่มั่นใจในการใช้จ่ายของผู้บริโภค เนื่องจากจากไม่ใช่สินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

"รายได้และกำไรสุทธิก็คงจะลดลงจากปีก่อน แต่ไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือประมาณ 10%"นายพีรพล กล่าว อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/63 คาดว่าน่าจะทำได้ใกล้เคียงกับไตรมาส 4/62 แต่มั่นใจว่าจะเติบโตกว่าไตรมาส 3/63 เนื่องจากภาคการผลิตทยอยกลับมาผลิตสินค้าในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่แนวโน้มการดำเนินงานในปี 64 เบื้องต้นมองภาพรวมของธุรกิจน่าจะกลับมาดีขึ้น แต่จะกลับมาในกลุ่มใดยังต้องรอดูการบริโภคให้ชัดเจนก่อน โดยกลุ่มที่ UKEM ยังคงกังวล คือ กลุ่มยานยนต์ เนื่องจากยังไม่เห็นภาพการกลับมาฟื้นเติบโตได้อย่างชัดเจน ส่วนการอุปโภคบริโภคเชื่อว่าจะกลับมาได้ค่อนข้างดีไม่น้อยกว่าปี 62

นายพีรพล กล่าวว่า สำหรับแผนการดำเนินงานใน 2-5 ปีข้างหน้า การเติบโตของ UKEM ยังคงมาจากธุรกิจหลัก หรือ การจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และมองการขยายการเติบโตไปยังประเทศอื่นๆ รวมถึงการลงทุนในบริษัทใหม่ๆ เพื่อเติบโตไปกับพพันธมิตร ปัจจุบันบริษัทเตรียมลงทุนใน 2 ธุรกิจใหม่ ได้แก่ การร่วมลงทุนกับพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อรถยนต์ และร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจอาหารจัดตั้งบริษัทร่วมทุนผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าว ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจากการร่วมลงทุนดังกล่าวจะสนับสนุนให้ UKEM เติบโตไปได้ในอนาคต โดยรายละเอียดและแผนการดำเนินงานของ 2 ธุรกิจนี้บริษัทฯ จะแจ้งต่อผู้ถือหุ้นในอีกครั้งหนึ่ง