EVENT & SEMINAR

ประเทศไทยตั้งเป้าสู่ ศูนย์กลางด้านพลังงานแห่งเอเชีย จัดงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020
POSTED ON 05/01/2563


 

 

Future Energy Asia 202 ที่ตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานแห่งเอเชีย โดยมุ่งเน้นในการสร้างการรับรู้ในระดับโลกเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านพลังงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ให้บริหารด้านพลังงานได้ปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อศักยภาพของพลังงานสะอาดและเชื่อมโยงไปถึงการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก กระทรวงพลังงาน และผู้ร่วมจัดงานอย่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) งานมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) พลังงานทดแทน ฯลฯ ซึ่งถือเป็นการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมพลังงาน มาไว้ภายในงาน 'ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020' ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยงานนี้จะสามารถดึงดูดผู้นำในอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และนักนวัตกรรมเข้ามาร่วมชมงานได้ อีกทั้งยังได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการกว่า 150 บริษัท จาก 9 ประเทศทั้งโลก รวมไปถึงผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 4,000 คนจาก 50 ประเทศทั่วโลก ผู้เข้าร่วมงานประชุมมากกว่า 1,000 คน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บรรยายกว่า 200 ท่านภายในงานฯ

ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน ถือเป็นเวทีในการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพลังงานยั่งยืนแห่งอนาคตของบุคคลากรจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับน้ำมันก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน ซึ่งภายในงานฯ จะเผยให้เห็นถึงการผสมผสานของเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้อย่างเป็นระบบ

ดีเอ็มจี อีเว้นท์ บริษัทผู้จัดงานระดับโลก และเป็นผู้จัดงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย ซึ่งจะมีสามหัวข้อหลักงานประชุมใหญ่จัดขึ้นพร้อมกันในช่วงระยะเวลาการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงงานประชุมเชิงยุทธศาสตร์สำหรับน้ำมัน ก๊าซและพลังวาน ที่เหล่าผู้นำจะเข้าหารือกันถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานว่าจะมีรูปร่างอย่างไรในอีกสิบปีข้างหน้า และการประชุมเชิงเทคนิคที่จะนำเสนอในสองหัวข้อที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคนิค (COTES) ที่สามารถเข้าร่วมได้ฟรี โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญเชิงเทคนิคมากกว่า 100 ท่าน เข้าร่วมเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในด้านเทคนิค และเจาะลึกถึงรายละเอียดในการประชุมเชิงยุทธศาสตร์

มร. คริสโตเฟอร์ ฮัดสัน ประธานบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีที่ได้กลับมาจัดงานที่มีเกียรตินี้อีกครั้งในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแบบบูรณาการที่ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในภูมิภาคนี้ งานแสดงฯและการประชุมนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และยังได้มอบโอกาสอันดีในการทำงานร่วมกันระหว่างเหล่าผู้ประกอบการพลังงาน ผู้ผลิตไฟฟ้า และผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน เพื่อเป็นการปูทางสู่พลังงานสะอาดในอนาคตในอาเซียนอีกด้วย ผู้ซื้อและผู้ขายจากทั่วโลกจะกลับมาแสดงสินค้าและบริการอีกครั้ง ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์และเป็นพันธมิตรร่วมกับเหล่าผู้ทำธุรกิจเชิงพลังงานจากทั่วทุกมุมโลก การประชุมนี้ยังเปิดโอกาสให้สามารถพูดคุยหารือกันกับทุกภาคส่วนเกี่ยวกับความท้าทายทางการเมืองและธุรกิจ งานที่เราจัดขึ้นเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมาได้ผลตอบรับที่ดี และมีผู้แทนการค้าเข้าร่วมงานกว่า 3,000 ราย มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บรรยายในการประชุมเชิงยุทธศาสตร์และเทคนิคถึง 200 ท่าน และมากถึง 100 บริษัทที่เข้าร่วม เราเชื่อมั่นว่างานจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในปี 2563 นี้"

ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย เป็นหนึ่งในงานจัดแสดงของเครือบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ โกลบอลล์ เอนเนอร์ยี่ ในส่วนธุรกิจการประชุมและงานแสดงสินค้า ซึ่งยังรวมไปถึงงานที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของโลก คือ งาน Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) งานแก็สเทค (Gastech) และงานโกลบอลล์ ปิโตเลียม โชว์ (Global Petroleum Show, GPS) ที่แคนาดา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้างาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020 สามารถเข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์ https://www.futureenergyasia.com/ หรือติดต่อ บริษัท เอ็กซโปซิส โทร 02 559 0856 - 8