EVENT & SEMINAR

CEBIT ASEAN Thailand 2019 ที่สุดของเวทีด้านธุรกิจไอทีและดิจิทัลเพื่อ SMEs
POSTED ON 13/11/2562


 

 

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัดประกาศความพร้อมจัดงาน CEBIT ASEAN Thailand 2019 เวทีแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ พร้อมสัมมนาให้ความรู้ ด้านไอทีและดิจิทัลที่ครบครันที่สุด ตอบโจทย์ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในยุคดิจิทัล โดยงานมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า "ปัจจุบันนี้ประชากรในประเทศไทยมีประมาณ 69 ล้านคน มีผู้ใช้มือถือประมาณ 92 ล้านเครื่อง สัดส่วนของการใช้มือถือเทียบเป็น 133% ของจำนวนประชากร และมีผู้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตกว่า 57 ล้านคน เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทำไมธุรกิจที่เกี่ยวกับดิจิทัลเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตค่อนข้างสูง และมีความสำคัญค่อนข้างมาก สำนักงานนวัตกรรแห่งชาติจึงส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มสตาร์ทอัพกับกลุ่มผู้ให้บริการ โดยมีการฝึกอบรม *NIA Academy ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการพัฒนาทักษะองค์ความรู้* เปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัล และยังมีทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ ของผู้ประกอบการที่ 75% ของโครงการ แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท รวมถึงให้การสนับสนุนการจัดงาน CEBIT ASEAN Thailand 2019 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทำให้คนไทยได้เห็นสิ่งต่างๆ มากขึ้น และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายในเรื่องการจัดงานเกี่ยวกับเทคในโลยีและนวัตกรรมที่ไม่น้อยหน้าชาติอื่นๆ ในเอเชีย"

นายวรพจน์ ประสานพานิช หัวหน้าส่วนนโยบายและแผนรายสาขาและพื้นที่ ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า "ในยุค Digital Transformation การใช้เทคโนโลยีแทบจะเป็นลมหายใจของเรา ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SMEs ประมาณ 3,000,000 ราย แต่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในธุรกิจมีไม่ถึง 1,000,000 ราย กลุ่มที่ยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่อาจจะมีสถานประกอบการที่เล็กมากๆ สสว.จึงพยายามมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในการปรับใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินธุรกิจให้มากขึ้น อาทิ เปลี่ยนจากการเปิดหน้าร้านแบบออฟไลน์ ให้ขึ้นมาอยู่บนออนไลน์ จะช่วยให้ผู้ประกอบการขยายตลาดและมียอดขายมากขึ้น ซึ่งงาน CEBIT ASEAN Thailand ที่กำลังจะเกิดขึ้นมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพราะงานนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมโซลูชั่นที่สามารถเป็นตัวช่วยพัฒนาธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SMEs มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจและช่วยส่งเสริมด้านการขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล"

พบกับหลากหลายโซลูชั่นส์เพื่อเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการขนาดใหญ่ได้ใน CEBIT ASEAN Thailand 2019 CEBIT ASEAN Thailand 2019 งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ธุรกิจสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี และบริษัทขนาดใหญ่ พร้อมทั้งเป็นเวทีให้ความรู้สำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อขยายธุรกิจและเสริมสร้างความรู้ โดยได้รวบรวม 200 บริษัทชั้นนำ อาทิ บริษัท เซค คอนซัลท์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท พันธวณิช จำกัด บริษัท เอเอ็มแอ็ล ซีสเต็มส์ จำกัด บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด บริษัท โกไฟว์ จำกัด บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮิวแมนไนซ์ จำกัด และเมเนจเอ็นจิ้น เป็นต้น พร้อมทั้งผู้ประกอบการจาก 12 ประเทศ คลอบคลุมด้านโซลูชั่นส์ทางธุรกิจ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ดาต้าและคลาวด์ สมาร์ทโซลูชั่นส์และไอโอที รวมไปถึงสตาร์ทอัพมาจัดแสดงสินค้าภายในงานฯ