ENVIRONMENT

ดาว เปิดตัวบรรจุภัณฑ์โพลิเอทิลีนรีไซเคิลได้ 100% ป้อนตลาดอินเดีย
POSTED ON 13/04/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

ดาว บรรจุภัณฑ์และพลาสติกชนิดพิเศษ (P&SP) หนึ่งในหน่วยธุรกิจของบริษัท ดาว เคมิคอล เปิดตัวนวัตกรรมโพลิเอทิลีนเรซินใหม่ สามารถนำไปผลิตเป็นโซลูชั่นของ โพลิเอททิลีน ลามิเนต เพื่อนำไปใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์แบบห่อ (flexible packaging) ในประเทศอินเดีย

 

บรรจุภัณฑ์แบบห่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีส่วนประกอบของโพลิเมอร์หลายชั้นและสารเติมแต่งต่างๆ ซึ่งต้องการกระบวนการรีไซเคิลที่ซับซ้อนในการที่จะแยกวัสดุเหล่านี้ออกจากกัน ในขณะที่นวัตกรรม โพลิเอททิลีน ลามิเนต ของดาว นั้นใช้โพลีเอทิลีนเป็นวัสดุเพียงชนิดเดียว จึงสามารถถูกนำไปรีไซเคิลได้ 100% หลังการใช้งาน นอกจากนั้น นวัตกรรม โพลิเอททิลีน ลามิเนต ของดาว ยังให้คุณสมบัติทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานในสายการผลิตที่ดีเยี่ยม มีรูปลักษณ์สวยงามน่าใช้งาน และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วย 

 

นายแบมบัง จันทรา รองประธานฝ่ายพาณิชย์ประจำเอเชียแปซิฟิกของหน่วยธุรกิจดาว บรรจุภัณฑ์และพลาสติกชนิดพิเศษ (P&SP) กล่าวว่า "ดาว มุ่งมั่นส่งเสริมกระบวนการผลิต การกำจัด และการรีไซเคิลพลาสติกด้วยความความรับผิดชอบต่อสังคม  ดังนั้น โซลูชั่นของ โพลิเอททิลีน ลามิเนต ที่เราพัฒนาขึ้นมาจะสามารถเข้าไปมีส่วนช่วยแก้ปัญหาการจัดการขยะพลาสติกในประเทศอินเดียได้ เพราะสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ และจะเข้าไปร่วมทำงานกับบริษัทผู้ผลิตในประเทศอินเดียอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกเป็นวัตถุดิบมากกว่า 1 ประเภท เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"

 

สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศอินเดีย บริษัทผู้ผลิตและผู้บริโภคใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบห่อ (flexible plastic packaging) อย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน น้ำหนักเบา ราคาไม่สูง และมีคุณสมบัติในการยืดอายุของอาหาร และป้องกันกลิ่นเล็ดรอดได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม กระทรวงสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอินเดีย ได้กำหนดระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการขยะพลาสติกปี 2559 ระบุให้มีการปฏิรูปมาตรการกำจัดพลาสติกอย่างเหมาะสม และให้ค่อย ๆ ลดการใช้บรรจุภัณฑ์มัลติโพลิเมอร์ที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ดังนั้น จึงถือว่าโพลิเอททิลีน ลามิเนต ของดาวได้เปิดตัวและแนะนำเข้าสู่ตลาดในเวลาที่เหมาะสม สามารถสนองความต้องการบริษัทผู้ผลิตที่กำลังมองหาบรรจุภัณฑ์ทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ดาว บรรจุภัณฑ์และพลาสติกชนิดพิเศษ (Dow Packaging and Specialty Plastics) เป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจของบริษัท ดาว เคมิคอล รวมจุดแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่กหลากลาย และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อส่งมอบโซลูชั่นพลาสติกที่ทันสมัยและยั่งยืน หน่วยธุรกิจนี้ถือเป็นผู้ผลิตโพลิเอทิลีนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งยังเป็นผู้นำการประสานความร่วมมือทั่วห่วงโซ่อุปทานในด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น ตลาดบรรจุภัณฑ์ สุขภาพและอนามัย การขนส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค และโครงสร้างพื้นฐาน