WORLDWIDE

เวียดนามตั้งเป้าผลักดันจีดีพีปี 64 ขยายตัว 6.5% ลั่นเดินหน้าเพิ่มผลผลิต
POSTED ON 05/01/2564


 

 

รัฐบาลเวียดนามออกแถลงการณ์ระบุว่า เวียดนามจะขับเคลื่อนเป้าหมายที่จะให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในปี 2564 ขยายตัวที่ 6.5% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่สภาแห่งชาติ (NA) กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ที่ 6%

หนังสือพิมพ์เวียดนาม นิวส์ รายงานในวันนี้ว่า แถลงการณ์ดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนาสังคม-เศรษฐกิจ และประมาณการงบประมาณแผ่นดินปี 2564 ซึ่งระบุไว้ว่า เวียดนามตั้งเป้าจีดีพีต่อหัวที่ 3,700 ดอลลาร์สหรัฐ, ดัชนีราคาผู้บริโภคอยู่ที่ราว 4% และสิทธิประกันสังคมที่ครอบคลุมประชากร 91%

เนื่องจากปี 2564 เป็นปีที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะจะมีการจัดงานสำคัญเกิดขึ้น และยังเป็นปีแรกในการประกาศใช้แผนพัฒนาระยะยาวตามกรอบเวลาใหม่ รัฐบาลเวียดนามจึงขอให้ประชาชนร่วมกันต่อสู้กับโรคโควิด-19 และฟื้นฟูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคของความปกติใหม่

รัฐบาลจะยังคงปรับปรุงแบบจำลองเศรษฐกิจ (Economic Model) ของประเทศ เพิ่มผลผลิต และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แถลงการณ์ระบุว่า ในปี 2564 เวียดนามมีเป้าหมายที่จะขยายและสร้างความหลากหลายให้กับตลาดส่งออกและนำเข้า สานต่อความสัมพันธ์ทางการค้าในเชิงรุกกับพันธมิตรรายใหญ่ และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งลงนามเมื่อปีที่ผ่านมาให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมตลาดในประเทศให้มากขึ้น

สำนักงานสถิติเวียดนามเปิดเผยว่า จีดีพีของประเทศในปี 2563 ขยายตัวเพียง 2.91% อันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 ขณะที่ธนาคารโลกคาดการณ์เมื่อเดือนธ.ค.ที่ผ่านมาว่า จีดีพีของเวียดนามในปี 2564 จะขยายตัวราว 6.8% และหลังจากนั้นจะขยายตัวที่ระดับ 6.5%