VEHICLES

Polyplastics พัฒนาผลิตภัณฑ์ DURACON (R) เกรด POM รุ่นใหม่ สำหรับใช้งานกับส่วนประกอบของระบบเชื้อเพลิง
POSTED ON 06/07/2562


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

Polyplastics Group ประกาศการพัฒนาผลิตภัณฑ์ DURACON (R) เกรดพอลิออกซีเมทิลีน (POM) รุ่นใหม่หลายรายการ ซึ่งมอบคุณสมบัติการไหลสูง ความคงรูปสูง และอิสระในการออกแบบ สำหรับการผลิตส่วนประกอบของระบบเชื้อเพลิงรถยนต์ที่มีการฉีดขึ้นรูป วัสดุใหม่เหล่านี้มาต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์เรือธง DURACON (R) POM ของ Polyplastics ซึ่งมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางอยู่แล้วในส่วนประกอบระบบเชื้อเพลิงรถยนต์ เนื่องจากความต้านทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยม

บริษัทได้วางตลาด DURACON (R) H140-54C ซึ่งเป็นวัสดุเกรดการไหลสูง/ความคงรูปสูง โดยมีอัตราการไหลของมวลหลอม (MFR) อยู่ที่ประมาณ 14 วัสดุนี้เหมาะกับการใช้งานในสภาพการขึ้นรูปที่หลากหลาย (สภาพกระบอกสูบ, ความดันในการฉีด) และการใช้งานในยุโรป การพัฒนาวัสดุให้คงรูปมากขึ้นนั้น มีเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่บางลงได้ ขณะเดียวกัน การยับยั้งการไหลที่สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าแรงดันสูงสุดเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป อันเนื่องมาจากชิ้นงานมีผนังบาง (thin walling) ทั้งนี้ DURACON (R) H140-54C ช่วยให้การผลิตชื้นส่วนที่มีผนังบางและมีขนาดเล็กนั้นง่ายขึ้น

นอกจากนี้ Polyplastics ยังได้ประกาศการพัฒนาวัสดุเกรด POM ซึ่งต้านทานกรดได้อย่างยอดเยี่ยม โดยในอดีตนั้น หนึ่งในข้อจำกัดของ POM คือความไวต่อกรดสูง แต่วัสดุใหม่นี้จะช่วยปรับปรุงข้อจำกัดต่างๆ ให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ วัสดุเกรดต้านทานกรดพุ่งเป้าไปที่การใช้งานกับระบบเชื้อเพลิงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง วาล์ว ORVR, วาล์วควบคุมการเปิด-ปิด และชิ้นส่วนหน้าแปลนที่เชื่อมต่อโมดูลปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งติดกับด้านนอกของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ชิ้นส่วนเหล่านี้อาจได้รับความเสียหายจากสภาพความเป็นกรดในน้ำยาทำความสะอาดรถยนต์ และสสารอื่นๆ

พร้อมกันนี้ Polyplastics ได้พัฒนาวัสดุเกรดนำไฟฟ้าสำหรับใช้ในส่วนประกอบที่แวดล้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นมาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิต ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้ว เมื่อเรซินถูกนำไปแลกเปลี่ยนกับสภาพนำไฟฟ้า บ่อยครั้งที่จะส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะด้านสมรรถนะ ส่งผลให้ความสามารถในการไหลและความเหนียวลดน้อยลง อย่างไรก็ดี วัสดุเกรดนี้สามารถเปลี่ยนสภาพการนำไฟฟ้าได้ ขณะที่ยังคงรักษาคุณลักษณะด้านสมรรถนะที่สำคัญของ POM เอาไว้ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการไหล และความเหนียว