VEHICLES

ฮ้อปคาร์ จับมือ มธ. ลงนามความร่วมมือโครงการ Smart City
POSTED ON 08/06/2562


 

 

บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ฮุนได มอเตอร์ ( ประเทศไทย ) บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเซีย) จำกัด และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ ภายใต้โครงการ Smart City "พลังงานสะอาด" ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และปัญหามลพิษทางอากาศจึงเกิดโครงการ Smart City "พลังงานสะอาด" ขึ้น

 

ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มธ. ( กลาง ) และ คุณกฤษฏิ์ วิชัยวัฒนาพาณิชย์ ( สองจากขวา ) CEO & Co-Founder บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด ได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

 

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจาก สองบริษัทรถยนต์และนวัตกรรมยานยนต์ และฮ้อปคาร์ที่ผนึกกำลังวามร่วมมือในการให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า EV ( Electric Vehicle ) ซึ่งตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีวิสัยทัศน์ต้องการสร้างให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้พลังงานสะอาด เเละประหยัดพลังงาน ด้วยเหตุนี้เอง ฮ้อปคาร์ จึงได้เปิดสถานีบริการเเห่งใหม่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการนำร่องใช้รถยนต์ไฟฟ้า ( EV ) เป็นเเห่งเเรก เเละพร้อมให้บริการคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ได้ใช้บริการ เมื่อเร็วๆนี้