VEHICLES

สมอ.ประเมินศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ เฟส 1 สร้างเสร็จปีหน้า
POSTED ON 01/08/2560


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่ขนาด 200 ไร่ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค.2560 เพื่อดำเนินการก่อสร้างสนามทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R 117 ในรายการเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน และการยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก (Noise & Wet Grip) และก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างคู่ขนานกันกับการปรับพื้นที่

 

โครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทำให้ประเทศไทยมีศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อมาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานโลก และยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการทดสอบของภูมิภาคอาเซียนโดยมีเป้าหมายที่จะให้ในภูมิภาคอาเซียนและผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกมาใช้ประเทศไทยเป็นฐานด้านการวิจัย รวมไปถึงผู้ผลิตยางล้อในประเทศยังสามารถขอรับการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน มอก. ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทดสอบ จากปัจจุบันที่ต้องไปทดสอบในต่างประเทศ

 

นอกจากนี้ ยังจะช่วยให้เกิดความเจริญใน จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นจังหวัดเป้าหมายของรัฐบาลในการผลักดันการสร้างเมืองใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางภาคตะวันออก (EEC) รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯและการเติบโตของเมืองเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตยั่งยืนในอนาคต

 

"สมอ.เร่งผลักดันโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติเพื่อให้การก่อสร้างระยะแรกแล้วเสร็จภายในปี 2561 พร้อมกับเร่งรัดทำงานบูรณาการร่วมกับ จ.ฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุประสงค์อย่างรวดเร็วตามเป้าหมายของรัฐบาล" นายพิสิฐ กล่าว

 

สำหรับงานก่อสร้างโครงการระยะที่ 2 ส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน ประกอบด้วย สนามทดสอบกลางแจ้ง 5 สนาม คือ สนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) สนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake) สนามทดสอบอุปกรณ์บังคับเลี้ยว (Dynamic Platform) สนามทดสอบระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง มาตรวัดความเร็ว และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (Long Distance and High Speed) และสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skid-Pad) ที่สามารถทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนรวม 19 รายการ เช่น ระบบเบรก เฟือง ระบบไฟ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 โดยสนามทดสอบนี้จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการดึงดูดผู้ประกอบการและนักลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อจากทั่วทุกภูมิภาคสู่ประเทศไทย