SPECIAL FEATURES

การสำรวจเผยความเชื่อมั่นของซีอีโอลดต่ำลงทั่วโลก
POSTED ON 24/11/2562


 

 

ความเชื่อมั่นในสหรัฐลดลงร้อยละ 51 ขณะที่ประเทศจีนลดลงร้อยละ 21 การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง 58,000 รายจากทั่วโลกรวมถึงไทยที่ทำผ่านปัญญาประดิษฐ์เป็นครั้งแรก

ดัชนีความเชื่อมั่นเวิลด์คอม (Worldcom Confidence Index – CI) ประจำปีครั้งที่ 2 โดยเครือข่ายกลุ่มที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์เวิลด์คอม (Worldcom Public Relations Group – Worldcom) ระบุว่าความเชื่อมั่นของผู้นำธุรกิจทั่วโลกลดลงในปี 2562 เวิลด์คอมคือเครือข่ายกลุ่มที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีบริษัทโทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ (ประเทศไทย) หรือ TQPR Thailand เป็นพันธมิตรในประเทศไทย การวิเคราะห์ครั้งนี้ได้รับข้อมูลจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกว่า 58,000 คนรวมถึงจากประเทศไทยผ่านการสำรวจทางออนไลน์ ซึ่งพบว่าผู้บริการระดับสูงเหล่านี้มีความเชื่อมั่นลดลงมากกว่าร้อยละ 20 โดยความเชื่อมั่นลดลงมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 51) และจีน (ร้อยละ 21) ขณะที่ญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นจากระดับต่ำสุดของดัชนีความเชื่อมั่นมาเป็นอันดับสูงที่สุด ซึ่งปรับตัวขึ้นร้อยละ 74

นายโรเจอร์ เฮอร์นี่ ประธานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของเวิลด์คอม กล่าวว่า "ความไม่แน่นอนในระดับสูงทั่วโลก รวมถึงการหารือเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนไม่ได้ช่วยบรรเทาความกังวลของผู้นำธุรกิจแต่อย่างใด การศึกษาวิจัยของเวิลด์คอมแสดงให้เห็นว่าข้อตกลงการค้าและภาษีทั่วโลกกำลังบ่อนทำลายความเชื่อมั่น นับตั้งแต่ดัชนีความเชื่อมั่นของเราออกครั้งล่าสุดในปี 2561 ผู้นำธุรกิจได้ประสบกับปัญหาต่าง ๆ เช่น Brexit การประท้วงในฮ่องกง ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทั่วไป การขาดแคลนอาหาร และการระบาดซ้ำของโรคติดต่อเช่น โรคหัด ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้คือเหตุผลที่ทำให้ระดับความเชื่อมั่นลดลงเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา"

ในปีนี้เวิลด์คอมได้ว่าจ้างบริษัทแอดวานซ์ ซิมโบลิกส์ จำกัด (Advanced Symbolics Inc. –ASI) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อติดตามและแปลความหมายของข้อมูลที่ปรากฎบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยรายงานในปีนี้ได้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้นำธุรกิจเกือบ 60,000 คน ซึ่งเผยให้เห็นว่าความคิดเห็นของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

นางเอริน เคลลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทแอดวานซ์ ซิมโบลิกส์ จำกัด กล่าวว่า "เวิลด์คอมใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำการวิจัยตลาดสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นในปีนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมของเวิลด์คอมและความเข้าใจถึงการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทประชาสัมพันธ์และผู้ที่ทำงานในด้านนี้ ทั้งนี้ AI ของเราได้สุ่มตัวอย่างผู้นำธุรกิจเกือบ 60,000 รายจาก 15 ประเทศ ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีที่แล้ว"

นอกจากความเชื่อมั่นในระดับโลกแล้ว รายงานยังวัดความสำคัญของการเข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มและระดับความเชื่อมั่นที่ผู้บริหารระดับสูงที่รวมถึงประเทศไทยในการเข้าถึงลูกค้า ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่างมีความกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้า แต่ในรายงานการวิจัยปี 2562 ผู้ตอบแบบสอบถามกลับมีความกังวลมากที่สุดในเรื่อง influencer ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 160 จากปี 2561 ตามด้วยความกังวลด้านลูกค้าและพนักงาน อย่างไรก็ตามในปีนี้ความเชื่อมั่นของเหล่าซีอีโอในการเข้าถึง influencer ค่อนข้างต่ำ แต่มีความเชื่อมั่นมากกว่าเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า ซัพพลายเออร์และเจ้าหน้าที่ของรัฐ นายเฮอร์นี่กล่าวว่า "Influencer เป็นกลุ่มผู้ฟังที่ลดลงในปี 2561 แต่ในรายงานของปีนี้กลับเป็นกลุ่มที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด การเติบโตของลูกค้ากลุ่มนี้สามารถบ่งชี้ได้ว่าผู้นำธุรกิจจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจาก influencer ในการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลาแห่งความผันผวน" การเพิ่มทักษะเป็นสิ่งที่ผู้บริหารมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและรักษาให้อยู่กับองค์กร อีกประเด็นที่ซีอีโอและผู้บริหารสูงสุดด้านการตลาดต้องจัดการคือการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร ผู้นำธุรกิจไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นนักในด้านการรักษาทรัพยากรบุคคล ธุรกิจที่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษถูกจัดให้อยู่ในอันดับสุดท้ายและรองสุดท้ายในด้านความเชื่อมั่นในการดึงพนักงานให้อยู่กับองค์กร แต่นี่เป็นเพียงแค่ 1 ใน 6 ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับพนักงานที่สำคัญที่สุดและได้รับการหยิบยกมาพูดคุยกันทั่วโลก การหางานทำต่างประเทศก็เป็นประเด็นที่อยู่ในความกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในระดับที่ต่ำที่สุด ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ผู้นำธุรกิจพูดถึงคือการเพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆของพนักงาน การปรับปรุงความรู้ความสามารถเป็นหนึ่งในหลายประเด็นที่ผู้นำธุรกิจกำลังทำเพื่อให้พนักงานอยู่กับบริษัทนานๆและมีส่วนร่วมกับบริษัท

เฮอร์นี่กล่าวว่า "เช่นเดียวกันกับปีที่แล้ว สิ่งที่บรรดาซีอีโอเป็นกังวลคือการรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร ในปีนี้เขาต้องการความมั่นใจว่าพนักงานมีทักษะที่เหมาะสมในสภาพการทำงานที่มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รายงานฉบับนี้ให้ภาพที่ชัดเจนว่าการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นกลยุทธ์ในการดึงตัวและรักษาพนักงาน