SPECIAL FEATURES

ADNOC เผยผลสำรวจแรงงานแห่งอนาคต
POSTED ON 22/03/2562


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

ADNOC เผยผลสำรวจแรงงานแห่งอนาคต ชี้คนเก่งยุคมิลเลนเนียลและเจนแซดในสาขา STEM เกือบครึ่ง สนใจทำงานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซกำลังเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงในการดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) โดย 44% ของคนเก่งสาขา STEM ในกลุ่มประชากรยุคมิลเลนเนียลและเจนแซด (Gen Z) มีความสนใจที่จะทำงานในภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เทียบกับ 77% ในภาคเทคโนโลยี, 58% ในภาคชีววิทยาศาสตร์และเภสัชกรรม และ 57% ในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ข้อมูลดังกล่าวมาจากผลการสำรวจ "Workforce of the Future" ระดับโลกครั้งแรกที่บริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบี (ADNOC) เผยแพร่ในวันนี้ ณ งานสัปดาห์ CERAWeek by IHS Markit ซึ่งเป็นงานอีเวนต์ชั้นนำในวงการพลังงานโลก

 

ผลการสำรวจดังกล่าวจัดทำขึ้นภายใต้การกำกับของ ADNOC เพื่อสำรวจแนวโน้มด้านแรงงานและการจ้างงานของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่อุตสาหกรรมต้องการดึงดูดคนเก่งในสาขา STEM พร้อมเดินหน้าสนับสนุนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับภารกิจ Oil & Gas 4.0 ของ ADNOC ที่มุ่งตอบสนองความต้องการพลังงานและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงที่กำลังขยายตัวทั่วโลก โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ไม่หยุดนิ่งและขับเคลื่อนด้วยผลงาน ผ่านทางการบ่มเพาะบุคลากรและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

ผลการสำรวจได้สัมภาษณ์นักเรียน-นักศึกษาในสาขา STEM และผู้ประกอบอาชีพในสายงานดังกล่าว ซึ่งมีอายุระหว่าง 15-35 ปี ใน 10 ประเทศที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก ครอบคลุมทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้ผลิตและผู้บริโภคน้ำมันและก๊าซ เพื่อพิจารณาตรววจสอบการรับรู้ของกลุ่มคนเหล่านี้ที่มีต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขา STEM ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ รวมไปถึงทักษะที่พวกเขาให้ความสำคัญและเชื่อว่ามีความจำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมเหล่านี้

ผลการค้นพบที่สำคัญ ได้แก่:

  • "เงินเดือน" "ความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน" "ความมั่นคงในงาน" "ความพอใจในงาน" และ "สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี" คือปัจจัยสำคัญ 5 อันดับแรกในการตัดสินใจเลือกอาชีพสำหรับคนยุคมิลเลนเนียลและเจนแซดในสาขา STEM
  • - คนเก่งรุ่นใหม่ในสาขา STEM มองว่า อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซจ่ายเงินเดือนสูง และมองว่า อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ประมาณค่ามิได้ "อุตสาหกรรมนี้ให้เงินดี" "อุตสาหกรรมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศ" และอุตสาหกรรมนี้เป็น "อุตสาหกรรมที่เราขาดไม่ได้" เหล่านี้คือข้อดี 3 อันดับแรกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในมุมมองของคนรุ่นใหม่ - คนยุคมิลเลนเนียลและเจนแซดในสาขา STEM แสดงความสนใจในอุตสาหกรรมที่พวกเขาเชื่อว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเข้าไปมีบทบาทมากที่สุด โดยผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลก 42% ระบุว่า เทคโนโลยีใหม่จะมีบทบาทอย่างมากต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ขณะที่ 56% มีความเห็นแบบเดียวกันนี้กับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ, 53% เทความสนใจไปที่อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเภสัชกรรม และ 73% มองไปที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

 

ดร. สุลต่าน อาเหม็ด อัล จาเบอร์ รัฐมนตรีแห่งรัฐของยูเออี และซีอีโอ ADNOC Group กล่าวว่า "ผลที่ได้จากการสำรวจ 'Workforce of the Future' ของ ADNOC แสดงให้เห็นว่า ยิ่งคนยุคมิลเลนเนียลและเจนแซดที่มีทักษะด้าน STEM เชื่อมโยงอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้นเท่าไร พวกเขาจะยิ่งมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นเท่านั้น อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซควรสร้างจุดยืนด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย พร้อมแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมที่ปฏิวัติวงการมีความสำคัญต่อธุรกิจของพวกเขาอย่างไรในทุกแง่มุม ซึ่งครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่าต้นน้ำและปลายน้ำ

 

"ขณะที่เราก้าวเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เราทั้งอุตสาหกรรมต้องมาผนึกกำลังกันเพื่อร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และชูให้คนรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีได้เห็นถึงโอกาสอันน่าตื่นเต้นที่อุตสาหกรรมของเราจะสามารถมอบให้กับพวกเขาได้" เขากล่าวเพิ่มเติม

 

ผลสำรวจยังแสดงให้เห็นด้วยว่า คนยุคมิลเลนเนียลและเจนแซดในสาขา STEM มีความเห็นไม่ตรงกันว่า น้ำมันและก๊าซเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (45%) หรือเป็นอุตสาหกรรมของอดีต (44%) อีกทั้งข้อมูลยังบ่งชี้ถึงความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างสิ่งที่คนยุคมิลเลนเนียลและเจนแซดในสาขา STEM มองว่า เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับการประสบความสำเร็จในอาชีพ กับสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับอาชีพในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

 

ทักษะในด้าน "เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์" (37%) และ "ความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงนวัตกรรม" (33%) ถูกมองว่าเป็นชุดทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับการประสบความสำเร็จในอนาคต แต่มีเพียง 18% ที่มองว่า "ไอทีและคอมพิวเตอร์" และ "ความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงนวัตกรรม" เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับอาชีพในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ขณะที่ในทำนองเดียวกันนั้น 26% ระบุว่า ภาษาโปรแกรมเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จด้านการงานในอนาคต แต่มีเพียง 11% ที่มองว่า ภาษาโปรแกรมเป็นทักษะที่สำคัญในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

 

นอกจากนี้ ข้อมูลยังเผยให้เห็นว่า ประสบการณ์บางอย่างในตลาดงานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขา STEM สามารถช่วยเปลี่ยนการรับรู้ต่ออาชีพในภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซให้เป็นเชิงบวกได้ โดยขณะที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสาขา STEM มีความสนใจที่จะประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เพียง 37% ทว่าตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 14 จุด หรือประมาณครึ่งหนึ่ง แตะที่ 51% ในกลุ่มคนวัยทำงานรุ่นใหม่ที่มีความสนใจอยากประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมนี้

 

ดร. อัล จาเบอร์ กล่าวเสริมว่า "น้ำมันและก๊าซเป็นและจะยังคงเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่อยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม นี่เป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับบุคลากรคนเก่งในสาขา STEM ที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เรากำลังผลักดันภารกิจ Oil & Gas 4.0 และเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และกลุ่มพันธมิตรใหม่ ๆ สำหรับการพลิกโฉมการดำเนินงานของเราทั้งองค์กรด้วยแนวคิดดิจิทัลและเทคโนโลยี" เขากล่าวสรุป