MOVEMENT NEWS

ผลิตภัณฑ์ Sungrow สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
POSTED ON 21/09/2564


 

 

Sungrow ผู้ผลิตระบบพลังงานหมุนเวียน แบรนด์ชั้นนำระดับโลก ดำเนินการจัดหาอินเวอร์เตอร์ (PV Inverter) และทุ่นลอยตัว (Floating PV) ให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย สามารถช่วยผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในระดับนานาชาติ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ ดังกล่าว มีขนาดพื้นที่ 450 ไร่ ตั้งอยู่บนผิวน้ำเขื่อนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี และได้ดำเนินการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า เมื่อเดือนกันยายน 2564 ขนาด 58.5 เมกะวัตต์ อินเวอร์เตอร์ Sungrow รุ่น SG3400HV สามารถใช้งานทนทานต่อสภาพการกัดกร่อนได้ถึงระดับ C5 พร้อมตู้รวมสายไฟ (Combination Box) ที่มีการป้องกันระดับ IP67 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สามารถใช้งานในพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่มีสภาพแวดล้อมรุนแรงทางธรรมชาติ และเหมาะสมกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ระบบนี้ให้ผลผลิตพลังงานสูง มาพร้อมกับประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์ 99% ด้านต้นทุนค่าขนส่ง และต้นทุนงานติดตั้งเป็นที่น่าพึงพอใจจากการออกแบบคอนเทนเนอร์ที่ได้มาตรฐาน ระบบนี้ มีการจัดการ ตรวจติดตามแบบบูรณาการ แบ่งโซน เพื่อวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาผ่านระบบออนไลน์

นอกจากนี้ Sungrow ยังได้ส่งมอบ ระบบ PV แบบทุ่นลอยน้ำ ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับสูง ไม่มีสิ่งปนเปื้อน และไม่สร้างมลพิษทางน้ำ เป็นไปตามมาตราฐานระดับสากล Sungrow ขอยืนยันว่าผลกระทบที่มีต่อพืช และสัตว์ในอ่างเก็บน้ำน้อยมาก เนื่องจากแพลตฟอร์มการก่อสร้างมีขนาดเล็กและสามารถถอนการติดตั้งออกได้ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำอื่น ๆ ของ Sungrow ในประเทศไทย ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขนาด 12.5 เมกะวัตต์ของอ่างเก็บน้ำในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำจำนวน 4 แห่ง รวม 15 เมกะวัตต์ จังหวัดสุพรรณบุรี Sungrow คือ ผู้นำส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ถึง 3 ปีซ้อน ในฐานะผู้จัดหาระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำชั้นนำระดับโลก

จากรายงานแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561-2580) ระบุว่า ประเทศไทยพึ่งพาการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงหลัก เพื่อผลิตไฟฟ้า ดังนั้นไทยตั้งเป้าที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิตไฟฟ้าเหลือ 35% ภายในปี 2580

ด้วยทีมงานวิศวกรและบริการหลังการขาย Sungrow ในประเทศไทย รวมถึงศักยภาพในการจัดส่งที่แข็งแกร่งแม้จะมีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 Sungrow พร้อมที่จะนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์อันล้ำสมัยต่อไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้งานพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย