MOVEMENT NEWS

พาณิชย์เผยเกาหลีใต้ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสผิวหนังได้ มีผล 22 ต.ค.63
POSTED ON 01/01/2563


 

 

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หน่วยงานเทคโนโลยีและมาตรฐานของเกาหลีใต้ได้ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสผิวหนังได้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ขอบเขตสินค้าที่ควบคุม : พลาสติกที่ทำมาจากเรซินสังเคราะห์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ใหญ่ และสามารถสัมผัสกับผิวหนังได้โดยตรง ได้แก่ เสื่อ รองเท้าที่ทำจากพลาสติก ถุงที่ทำจากพลาสติก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (ปลอกโทรศัพท์มือถือ ลูกบอลออกกำลังกายในยิม หูฟังที่สัมผัสกับหูได้โดยตรง และที่รองนั่งโถสุขภัณฑ์ เป็นต้น) แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมภายใต้กฎหมายสุขอนามัยอาหาร กฎหมายการจัดการความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าในครัวเรือน และกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เด็ก

ข้อกำหนดการติดฉลาก : รายละเอียดบนฉลากของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์จะต้องไม่สามารถลบออกได้และเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ รุ่น วัสดุ ขนาด (ถ้ามี) เดือนและปีที่ผลิต ชื่อผู้ผลิต ชื่อผู้นำเข้า ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ผลิตภายในประเทศหรือผู้นำเข้า ประเทศผู้ผลิต และคำเตือนในการใช้ (คำแนะนำการใช้บนฉลาก) เป็นต้น

นายกีรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยมีมูลค่าการส่งออกพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยพลาสติก (พิกัด 39) ไปยังเกาหลีใต้ ในปี 2559 มูลค่า 8,263 พันล้านบาท, ปี 2560 มูลค่า 8,510 พันล้านบาท และปี 2561 มูลค่า 9,178.12 พันล้านบาท ส่วนในปี 2562 (เดือน ม.ค-ก.ย.) มีมูลค่าการส่งออก 5,632.90 พันล้านบาท ลดลง 20.59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งผู้ประกอบการควรให้ความสนใจและตระหนักต่อมาตรฐานฉบับดังกล่าว