MOVEMENT NEWS

นายกฯ ยืนยันไทยและอาเซียนพร้อมร่วมมือกับ UN ผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืน
POSTED ON 02/11/2562


 

 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้พบหารือกับนายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ไทยให้ความสำคัญกับการสร้างหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับกลุ่มภูมิภาคต่างๆ

 

ซึ่งอาเซียนพร้อมร่วมมือกับสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับแนวทาง องค์ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย SDGs ไปด้วยกัน ทั้งนี้ ไทยยินดีเพิ่มบทบาท และมีส่วนร่วมในกรอบสหประชาชาติมากขึ้น ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นท้าทายที่สืบเนื่องจากการประชุม UNGA74

นายกรัฐมนตรี ยังได้เน้นย้ำนโยบายของไทยที่สอดคล้องกับแนวทางความร่วมมือกับสหประชาชาติ อาทิ การแก้ไขปัญหาการประมง IUU การต่อต้านการค้ามนุษย์ การป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และสิทธิมนุษยชน เลขาธิการสหประชาชาติ ชื่นชมไทยและนายกรัฐมนตรีที่มีบทบาทในเวทีระหว่างอย่างกระตือรือร้น ทั้งการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน และการแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นท้าทายต่างๆ ในโลก รวมถึงชื่นชมบทบาทของไทยที่โดดเด่นในเรื่องการดำเนินการเพื่อบรรลุ SDGs

พร้อมกับยืนยันว่า องค์การสหประชาชาติให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยขอให้ไทยช่วยเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก การใช้พลังงานหมุนเวียน ตลอดจนชื่นชมความริเริ่มของไทยในการประชุมเกี่ยวกับการลดขยะในทะเล

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นในความร่วมมือร่วมกันทั้งระหว่างไทยกับสหประชาชาติ และระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ ซึ่งเลขาธิการสหประชาชาติอวยพรให้นายกรัฐมนตรี และประเทศไทยประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้