MOVEMENT NEWS

เฟดเอ็กซ์คว้าอันดับ10 กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
POSTED ON 17/02/2562


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (NYSE: FDX) คว้าอันดับ 10 ของกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลก ติดต่อกันเป็นปีที่ 19 จากผลการสำรวจของนิตยสารฟอร์จูน (FORTUNE) ในปีนี้เฟดเอ็กซ์ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 10 ของบริษัทที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลกเป็นเวลา 15 ปี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 9 ประการที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและชื่อเสียงขององค์กร นางสาวคาเรน เรดดิงตัน ประธาน บริษัทเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “การที่เราติดอันดับ 10 บริษัทที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลกจากนิตยสารฟอร์จูนนับว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และพนักงานของเราในเอเชียแฟซิฟิกล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ การติดอันดับในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมในองค์กรของเรา ที่ยึดมั่นในปรัชญาที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กร อีกทั้ง ยังมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า นำมาซึ่งเหตุผลที่ทำให้เรากลายเป็นบริษัทที่หลายๆคนอยากร่วมงานด้วย รวมถึงลูกค้าที่อยากใช้บริการของเรา” นิตยสารฟอร์จูน ร่วมกับ เฮย์ กรุ๊ป เริ่มทำการสำรวจราว 1,500 บริษัท เพื่อจัดอันดับรายชื่อบริษัทในฟอร์จูน 1,000 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ วัดจากรายได้ และบริษัทที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ ในการจัดทำฐานข้อมูลฟอร์จูนทั่วโลกจำนวน 500 บริษัทที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป จากนั้นจะคัดเลือก 15 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละธุรกิจจากทั่วโลกและ 10 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละธุรกิจในสหรัฐฯ โดยทำการสำรวจทั้งหมด 680 บริษัท จาก 29 ประเทศทั่วโลก จากนั้นจึงให้ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ รวมถึงนักวิเคราะห์ได้ร่วมลงคะแนนให้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีทั้งหมด 52 อุตสาหกรรม เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 9 ประการ โดยจะพิจารณามูลค่าการลงทุนจนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม คะแนนของบริษัทจะต้องติดอันดับในครึ่งบนของการสำรวจในกลุ่มธุรกิจนั้นๆ จึงจะติดในรายชื่อบริษัทที่ได้รับการยกย่อง