MOVEMENT NEWS

ดาว มุ่งมั่นพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรด้านวิศวกรรมเคมีต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
POSTED ON 09/02/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  โดย นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล (ซ้ายสุด) ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ประจำโรงงาน มอบทุนการศึกษามูลค่า 500,000 บาท แก่ นายประชา ฤทธิผล (ขวาสุด) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมปิโตรเคมี ภายใต้โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC) ในระยะที่ 4 (พ.ศ.2560-2562) โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ (ที่ 2 จากขวา) รมว.พลังงาน เป็นประธานในการรับมอบ ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง

 

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (V-ChEPC) เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รู้จักการนำทฤษฎีมาปรับใช้กับการทำงานจริง และมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสถานประกอบการต่อไป

 

ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาในโครงการฯ จำนวนกว่า 40 คน ได้ร่วมฝึกงานที่โรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการฯ ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำโรงงานของบริษัทฯ ใน จ.ระยอง แล้วทั้งสิ้นจำนวน 16 คน ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าวรวมแล้วกว่า 9 ล้านบาท