MOVEMENT NEWS

ดาว ร่วม วช. ขับเคลื่อนกลไกไทยแลนด์ 4.0 ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม
POSTED ON 25/09/2560


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำโดย นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ ร่วมพูดคุยในงานแถลงข่าว “เอกชน...คิดใหญ่...วิจัยจริง...มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสะท้อนภาพของบริษัทฯ ที่มีการลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ “งานวิจัยขายได้” อันนำไปสู่การขยายผลให้ภาคเอกชน โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน

 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้องค์ความรู้ทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและโซลูชั่นชั้นสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ลูกค้าอุตสาหกรรม ดังตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ได้แก่ หมอนรางรถไฟความเร็วสูงที่ช่วยให้รถไฟวิ่งได้เงียบ หลังคาและฉนวนโพลียูริเทนที่สามารถกันความร้อนและการลามไฟได้ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ เมื่อเดือน ส.ค.2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนราว 340 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชั้นสูงประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Center for Advanced Analytical Technology) โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวสามารถรองรับงานด้านการวิเคราะห์ทางเคมีที่มีความซับซ้อนสูงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ ซึ่งในประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ได้เริ่มลงทุนด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรไทย