MARKETPLACE

มาตราฐานความปลอดภัยในอนาคต VISITOR MANAGEMENT SYSTEM (VMS)หรือ ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อ By Dpark
POSTED ON 07/10/2564, BY Dpark traffic


มาตราฐานความปลอดภัยในอนาคต VISITOR MANAGEMENT SYSTEM (VMS)หรือ ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อ By Dpark

ราคา -

สภาพสินค้า ใหม่

รายละเอียด

มาตราฐานความปลอดภัยในอนาคต VISITOR MANAGEMENT SYSTEM (VMS)หรือ ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อ By Dpark

.

 

มาตราฐานความปลอดภัย ในอนาคต สำหรับการลงทะเบียนผู้มาติดต่อผ่านระบบที่สามารถจะควบคุมการเข้าออก บ่งบอกถึงความทันสมัยขององค์กร

.

ระบบที่ใช้ในการแลกบัตร หรือ ระบบลงทะเบียนผู้ที่มาติดต่อ เป็นการบันทึกข้อมูลของผู้ที่ต้องการจะติดต่อธุระต่างๆภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงจุดประสงค์ ผู้ที่ต้องการจะติดต่อ โดยทำการบันทึดข้อมูลต่างๆ อาทิ ชื่อ บริษัท คนที่ต้องการติดต่อ วัตถุประสงค์ เวลาเข้า - เวลออก ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในระบบ และสามารถที่จะทำการตรวจสอบหากพบปัญหาหากเกิดสิ่งผิดปกติ

.

 

ปัจจุบันนี้ มีการทำระบบ VMS หรือ ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อ สามารถปรับใช้งานได้ทั้ง หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน หมู่บ้าน เพื่อสร้างความมันใจ

.

อ่านเพิ่ม==>https://bit.ly/3AgguJr

.

หากสนใจติดต่อได้ที่

. โทร. : 02-1054034

. Line ID : @Dpark ( มี @ ด้วยนะคะ ) หรือ คลิ๊กที่ https://bit.ly/2kEIiqe

. www.carparkcenter.com