MARKETPLACE

มิติใหม่ของ ACS-K3 ใช้เปิดประตูอัตโนมัติ ตามมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19
POSTED ON 22/01/2564, BY Dpark traffic


มิติใหม่ของ ACS-K3 ใช้เปิดประตูอัตโนมัติ ตามมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

ราคา สอบถาม

สภาพสินค้า ใหม่

รายละเอียด

✨มิติใหม่ของมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ✨
.
????จากเครื่องวัดอุณหภูมิที่เห็นอย่างแพร่หลาย XEKA ปรับให้สามารถเปิดประตูเลื่อนอัตโนมัติได้
เพียงติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ ACS-K3 ลดการสัมผัส ไร้การจับต้อง มั่นใจเรื่องปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ