MARKETPLACE

บรรจุแอลกอฮอล์ ผลิตเจลแอลกฮอล์ Pump Alcohol Gel
POSTED ON 07/05/2563, BY mkt2 sreich


บรรจุแอลกอฮอล์ ผลิตเจลแอลกฮอล์ Pump Alcohol Gel

ราคา 8888

สภาพสินค้า ใหม่

รายละเอียด

พร้อมส่งปริมณฑล

      ในการผลิตเจลแอลกอฮอล ต้องขนถ่ายแอลกอฮอล์ส่งเข้าถังผสม ในการขนถ่ายแอลกอฮอล์ เราคำนึงถึงความปลอดภัย เนื่องจากเป็นวัตถุไวไฟ เอส ไรคส์ แนะนำปั๊มแอลกอฮอล์ ที่มีการรับรองATEX approved ตามมาตรฐานยุโรป ใช้สูบส่งแอลกอฮอล์จากถังใหญ่ ลงใส่ถังเล็ก บรรจุในถังเล็ก หรือแอลกอฮอล์มาผสมเจล จากนั้นใช้ปั๊มสูบส่งเจลแอลกอฮอล์ ไปยังถังเตรียมบรรจุ ปั๊มมีหลายขนาดให้เลือกตามการใช้งาน เช่นสูบแอลกอฮอล์จากถัง200ลิตร หรือถ่ายแอลกอฮอล์จากถัง 1000 ลิตร มีให้เลือก

ติดต่อทีมงานเอส ไรคส์ ได้ที่ฝ่ายการตลาด บจก. เอส ไรคส์ 023223188

ไลน์ sreich หรือ Email : mkt2@sreichcompany.com

www.sreichcompany.com