MARKETPLACE

ปั๊มกรดในระบบซีไอพี ปั๊มน้ำร้อนในกระบวนการล้าง CIP Process
POSTED ON 07/05/2563, BY mkt2 sreich


ปั๊มกรดในระบบซีไอพี ปั๊มน้ำร้อนในกระบวนการล้าง CIP Process

ราคา 8888

สภาพสินค้า ใหม่

รายละเอียด

พร้อมส่งภาคตะวันออก           

      ปั๊มเอส ไรคส์ ใช้ในระบบซีไอพี CIP process เพื่อสูบส่งกรด หรือสูบส่งน้ำร้อนเข้าล้างระบบท่อในกระบวนการผลิตอาหาร ปั๊มทนกรดไนตริกได้ดี และปั๊มน้ำร้อน100องศา เพื่อล้างระบบท่อได้ดี ปั๊มเอส ไรคส์ ผลิตและนำเข้าจากสวีเดน รองรับการกัดกร่อนของน้ำกรดได้ดี และรุ่นสุขอนามัย ใช้สำหรับน้ำร้อนได้ถึง 180 องศาเซลเซียส ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย โทร 023223188 หรือไลน์ sreich

Email : mkt2@sreichcompany.com

http://www.sreichcompany.com/th/index.php