MARKETPLACE

ยางกั้นล้อที่ติดตั้งง่าย By Dpark
POSTED ON 18/03/2563, BY Dpark traffic


ยางกั้นล้อที่ติดตั้งง่าย  By Dpark

ราคา สอบถาม

สภาพสินค้า ใหม่

รายละเอียด

ในการติดตั้ง ยางกั้นล้อ นั้นจะต้องมีการเจาะพื้น 3-4 รูต่อยาง 1 ชิ้น แต่สำหรับยางกั้นล้อ รุ่น DDWQ-008 จะช่วยให้การเจาะพื้นนั้นง่ายขึ้นด้วยจำนวนรูที่จะต้องเจาะนั้นเพียง 2 รู สะดวกสำหรับในพื้นที่จำกัด

ช่องทางการติดต่อขอคำปรึกษา

Line official account :คลิ๊กที่ https://line.me/ti/p/@dparktraffic

Facebook : อุปกรณ์ Dparktraffic

www.dparktraffic.com

โทร: 02-105-4034                        

#Dpark #dparktraffic #อุปกรณ์จราจร