IT & SOFTWARE

Infineon ผนึกกำลัง Rompower เพิ่มความสามารถสำหรับที่ชาร์จไฟอเนกประสงค์
POSTED ON 09/01/2563


 

 

Infineon Technologies AG ประกาศความร่วมมือกับ Rompower เพื่อขยายความเชี่ยวชาญและพัฒนาอุปกรณ์ชาร์จไฟอเนกประสงค์  ให้มีประสิทธิภาพสูงในขนาดกะทัดรัด ที่ชาร์จไฟ USB-PD เหล่านี้มาพร้อมกับหัวแปลง USB-C อเนกประสงค์ รองรับการจ่ายไฟของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มอนิเตอร์ หรือ ลำโพงอัจฉริยะ รวมถึงการชาร์จอุปกรณ์มือถือ เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ปลั๊กเหล่านี้ยังทำหน้าที่อื่น ๆ ด้วย เช่น การชาร์จไฟเร็วสำหรับสมาร์ทโฟน โดยเทคโนโลยี USB-PD ทำให้สมาร์ทโฟนสามารถชาร์จแบตเต็มในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง 

          สำหรับการพัฒนาระยะต่อไปสำหรับฟังก์ชันเหล่านี้ จะเป็นการติดตั้งผนังชาร์จ USB-PD แบบถาวร ด้วยกำลังไฟฟ้าออกสูงสุด 100 วัตต์ ตามมาตรฐาน USB-PD ที่ชาร์จเหล่านี้จึงไม่เพียงช่วยให้อุปกรณ์มือถือชาร์จไฟได้เร็วเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นอแดปเตอร์อีกด้วย โดยในอนาคต จะสามารถพบเต้าเสียบที่ชาร์จ USB-PD ได้ทั่วไปตามอาคารสาธารณะ เช่น สนามบิน และ โรงแรม รวมทั้งในบ้านอยู่อาศัยด้วย ซึ่งจะช่วยลดการใช้อแดปเตอร์และชาร์จเจอร์แบบพกพา

       

   ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว Infineon จะสนับสนุนความเชี่ยวชาญด้านเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่ Rompower จะมอบเทคโนโลยีและความรู้ความชำนาญในระดับสากลเกี่ยวกับระบบ รวมถึงการสร้างโซลูชั่นการชาร์จที่มีขนาดเล็ก กะทัดรัด และประสิทธิภาพสูง โดยก้าวแรกของความร่วมมือครั้งนี้คือ การพัฒนาระบบโซลูชันสำหรับอุปกรณ์ชาร์จไฟเร็วขนาดกะทัดรัดสำหรับสมาร์ทโฟนและผนังชาร์จ USB-PD