IT & SOFTWARE

หัวเว่ย นำเสนอ Horizon Digital Platform หนุนสร้างเมืองอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันเต็มรูปแบบ
POSTED ON 22/11/2562


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

หัวเว่ยผนึกกำลังกับพันธมิตรอุตสาหกรรมและลูกค้ากว่า 20 ราย เข้าร่วมงานภายใต้ธีม 'Building a Fully Connected, Intelligent City' โดยได้จัดแสดงแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่พัฒนาต่อยอดขึ้นจาก Horizon Digital Platform และ Intelligent Operation Center (IOC) สำหรับการใช้งานในเขตเมือง

 

Sun Fuyou รองประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ของหัวเว่ย กล่าวว่า "การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจำเป็นต้องพิจารณาทั้งปัจจัยทางเทคนิคและมนุษย์ และต้องทำให้สำเร็จด้วยวิธีที่อัจฉริยะขึ้น มันเป็นแนวคิดริเริ่มที่ผลักดันโดยรัฐบาล ซึ่งต้องการกระบวนการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องในระยะยาว โดยนวัตกรรม การทดสอบ และการทวนซ้ำจะเป็นกุญแจสำคัญ แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบบูรณาการจะช่วยให้พาร์ทเนอร์ในระบบนิเวศพัฒนาอย่างรวดเร็วและดำเนินงานตามความต้องการเฉพาะของแต่ละเมือง"

 

ภายในงาน หัวเว่ยยังได้เปิดตัว Smart City Development and Governance Standpoints Paper อย่างเป็นทางการ รายงานดังกล่าวจัดทำผ่านการวิเคราะห์กรณีศึกษาในเมือง ซึ่งให้รายละเอียดครอบคลุมของ 2 โมเดลตัวอย่าง และ 6 แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาตัวเมืองด้วยเมืองอัจฉริยะ และมีการเสนอว่า 'เศรษฐกิจ' และ 'ระบบ' จะเป็นกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาเมือง

 

รายงานเสนอแนวคิดริเริ่ม 4 ข้อเกี่ยวกับการสร้างเมืองอัจฉริยะ ข้อแรก การปรับตัวสู่เทรนด์ใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐบาล จะช่วยเร่งการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ข้อสอง การประยุกต์ใช้โมเดลที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้อสาม การวางแผนอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างเมืองอัจฉริยะที่ครอบคลุมและซับซ้อน ข้อสี่ ความพยายามจากหลายมุมมองช่วยส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

 

ในงานมหกรรม Smart City Industrial Ecosphere (SCIE) หัวเว่ย ในฐานะสมาชิก ได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SCEWC เพื่อพัฒนาความร่วมมือรอบด้านในเทคโนโลยีใหม่ ๆ การบ่มเพาะอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม และระบบนิเวศทางอุตสาหกรรม หัวเว่ยหวังมีส่วนสร้างมาตรฐานเมืองอัจฉริยะ ช่วยให้เมืองต่าง ๆ สร้างและยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันระดับโลกในกระบวนการสร้างระบบดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัจฉริยะ เพื่อทำให้วิสัยทัศน์และความฝันของเมืองที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นความจริงร่วมกัน