IT & SOFTWARE

WebNMS จับมือ HMS Networks บุกตลาดโซลูชั่น IoT ภาคอุตสาหกรรม
POSTED ON 09/07/2562


 

 

WebNMS ธุรกิจ IoT ในเครือ Zoho Corporation ประกาศบุกตลาด IoT ภาคอุตสาหกรรม ผ่านการจับมือเป็นพันธมิตรกับ HMS Networks เพื่อผนวกรวมแพลตฟอร์มของ WebNMS เข้ากับ Ewon Flexy ซึ่งเป็นอุปกรณ์การจัดการอุตสาหกรรมและการเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกลของ HMS Networks ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้จะอาศัยความได้เปรียบจากศักยภาพของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม IoT เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตสามารถบรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัลโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน

 

อุปกรณ์ Ewon Flexy ของ HMS และแพลตฟอร์ม IoT ของ WebNMS จะทำงานร่วมกันเพื่อการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนประมวลผล วิเคราะห์และสร้างข้อมูลเชิงลึกแบบมัลติโปรโตคอลได้อย่างราบรื่นไม่สะดุด แพลตฟอร์มนี้จะเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการใช้ IIoT อาทิ การตรวจสอบการทำงานจากระยะไกล การติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การคาดคะเนอัตราการเสื่อมของเครื่องจักร การตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพ และการบริหารจัดการสินทรัพย์ตลอดอายุใช้งาน เป็นต้น

 

"ระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ครอบคลุมและสามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นได้นั้น ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการส่งมอบโซลูชั่น IoT ที่ประสบความสำเร็จ ดังเช่นการรวมชุดอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลทางอุตสาหกรรมที่มีอยู่อย่างมากมายและหลากหลายของ HMS เข้าสู่แพลตฟอร์ม IoT ของ WebNMS ผ่านการเป็นพันธมิตรครั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาและการติดตั้งแอปพลิเคชั่น IIoT เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย" Karen Ravindranath ผู้อำนวยการ WebNMS กล่าว

 

Karen กล่าวเพิ่มเติมว่า "เมื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Ewon Flexy แพลตฟอร์มนี้จะกลายเป็นระบบ IoT อุตสาหกรรมแบบ plug and play ที่ทรงอานุภาพอย่างแท้จริง" โดย WebNMS มีเป้าหมายที่จะทำงานร่วมกับเหล่าผู้ให้บริการโซลูชั่น SIs และ IoT ผ่านการเป็นพันธมิตรครั้งนี้ เพื่อมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ลูกค้าของพวกเขา

 

"ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา HMS Networks ประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนาอุปกรณ์การสื่อสารที่ทันสมัยสำหรับตลาดอุตสาหกรรม และท่ามกลางกระแสนวัตกรรม Internet of Things และ Industry 4.0 ในปัจจุบัน เราถือเป็นผู้นำในการจัดหาโซลูชั่นเพื่อการสื่อสารในภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี เนื่องจากรูปแบบการใช้งานมีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการร่วมมือพันธมิตรกับบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่าง WebNMS เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากผลิตภัณฑ์ของ HMS ทั้งนี้ WebNMS พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นที่ยอดเยี่ยม โดยช่วยให้ลูกค้าใช้งานโซลูชั่นได้อย่างราบรื่น ตลอดจนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลระยะไกลได้ เรามีความยินดีกับการเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ และมุ่งหวังถึงความร่วมมือที่ต่อเนื่องต่อไป ขณะที่เราให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลแก่ลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต" Chip Main ผู้จัดการฝ่ายพันธมิตรโซลูชั่น บริษัท HMS Industrial Networks Inc. กล่าว