IT & SOFTWARE

Sumitomo Life ประกาศทดสอบการใช้งาน VYMO
POSTED ON 17/05/2562


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

บริษัท สุมิโตโม ไลฟ์ อินชัวรันซ์ จะดำเนินการทดสอบการใช้งานหรือ proof-of-concept (PoC) ในสมาร์ทโฟนใหม่ด้วยแอปพลิเคชัน VYMO (สำนักงานใหญ่: บังกาลอร์, อินเดีย; ซีอีโอ: Yamini Bhat) เริ่มต้นจากจุดศูนย์กลางของเอเชียแปซิฟิกในสิงคโปร์

 

โซลูชันของ VYMO จะใช้ข้อมูลตำแหน่งจาก GPS เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพกิจกรรมการขายของตัวแทนขายขององค์กร นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดด้วยการจัดการข้อมูลของบริษัท ลูกค้า และกิจกรรมการขาย แบบรวมศูนย์กลาง นอกจากนี้ โซลูชันของ VYMO ยังมีฟังก์ชั่นการแนะนำเส้นทางการขายและการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งสามารถวางแผนการตรวจสอบมุมมองของการใช้งานในอนาคตได้

 

บริษัทประกันภัยชั้นนำหลายแห่งของสิงคโปร์ใช้ VYMO และ Sumitomo Life เป็นบริษัทแรกในญี่ปุ่นที่จะทดสอบการใช้งานด้วย VYMO โดยมี ABeam Consulting หุ้นส่วนในญี่ปุ่นของ VYMO ผู้มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาด้านอุตสาหกรรมประกันภัยโดยบริษัทจะให้การสนับสนุนในระหว่างการดำเนินการทดสอบการใช้งาน