IT & SOFTWARE

กูเกิล เปิดตัวเครื่องมือใหม่ในการปกป้องความเป็นส่วนตัว, ผู้ช่วยอัจฉริยะ และสมาร์ทโฟน
POSTED ON 08/05/2562


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

กูเกิลประกาศเปิดตัวเครื่องมือใหม่ในการปกป้องความเป็นส่วนตัว โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมกรณีการถูกติดตามในระหว่างการเดินทางหรือในบ้านของตัวเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างโดยบรรดาบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เพื่อรับมือกับการตรวจสอบมากขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการเก็บข้อมูล

 

นอกจากนี้ กูเกิลยังประกาศปรับปรุงระบบผู้ช่วยด้านเสียงอัจฉริยะ รวมถึงโทรศัพท์กล้อง Pixel ที่มีราคาถูกลง รวมไปถึงการรีแบรนด์ผลิตภัณฑ์สมาร์ท-โฮม

 

นายซันดาร์ พิชัย ซีอีโอกูเกิล ได้เปิดการประชุมประจำปีของกูเกิล โดยระบุว่า กูเกิลต้องดำเนินการมากขึ้นเพื่อนำหน้าในการตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้งานในด้านความเป็นส่วนตัวที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ กูเกิลได้สาธิตขีดความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ซึ่งรวมถึงการจดจำใบหน้า และการค้นหาด้วยเสียง ซึ่งจะเริ่มใช้งานได้บนอุปกรณ์ต่างๆ แทนที่จะเป็นการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท