IT & SOFTWARE

วีเอ็มแวร์เสริมศักยภาพผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมพร้อมรองรับ 5G ด้วยโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เพื่อการสื่อ
POSTED ON 10/03/2562


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

เอ็มแวร์ นำเสนอนวัตกรรมช่วยผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Communications Service Provider - CSP) ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G และพัฒนาธุรกิจให้เติบโตในยุคคลาวด์อีโคโนมี นอกจากนี้ วีเอ็มแวร์ได้ประกาศขยายความร่วมมือกับเอทีแอนด์ที (AT&T) และโวดาโฟน (Vodafone) พร้อมขยายการเป็นพันธมิตรกับอีริคสัน (Ericsson) และความร่วมมือล่าสุดกับที-ซิสเต็มส์ (T-Systems) ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าวีเอ็มแวร์เป็นพันธมิตรสำคัญที่ได้รับความไว้วางใจสำหรับเปลี่ยนผ่านการบริการโทรคมนาคมสู่รูปแบบคลาวด์

ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารจะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่เครือข่ายที่ครอบคลุมระบบคลาวด์ระดับโทรคมนาคมและระบบไอทีแบบเวอร์ชวลไลซ์ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากเครือข่าย 5G ควบคู่ไปกับการลดความเสี่ยง วีเอ็มแวร์นำเสนอแพลตฟอร์ม 5G Telco Cloud แบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียว ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม VMware Telco Cloud ได้รับการปรับแต่งสำหรับทั้งเครือข่าย 4G และ 5G โดยนับเป็นสถาปัตยกรรมหนึ่งเดียวที่รองรับเครือข่ายทั้งสองระบบ จึงช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร "พร้อมรองรับ 5G" ได้รวดเร็วกว่า

นาย เชการ์ เอยาร์ รองประธานบริหารฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กรและผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจ Telco NFV ของวีเอ็มแวร์ กล่าวว่า "5G เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ และการตัดสินใจเรื่องการวางแผนในตอนนี้จะส่งผลกระทบด้านการเงินและการดำเนินงานในระยะยาวต่อ CSP ด้วยการเปลี่ยนย้ายจากสถาปัตยกรรมรุ่นเก่าที่กำหนดด้วยฮาร์ดแวร์และขาดความยืดหยุ่น และการเปิดตัวเครือข่าย 5G ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบเวอร์ชวลไลซ์ทั้งหมดตั้งแต่ตอนแรก ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจะสามารถเอาชนะคู่แข่งในตลาด ด้วยบริการเสริมใหม่ๆ และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของเครือข่าย ปัจจุบัน วีเอ็มแวร์นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดสำหรับระบบคลาวด์ระดับโทรคมนาคมที่พร้อมรองรับ 5G"