IT & SOFTWARE

รมว.อุตฯ เผย รัฐเร่งทำ Big data เอสเอ็มอี หวังดันธุรกิจไทยสู่ยุคดิจิทัล
POSTED ON 10/01/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม กล่าวในงานสัมมนาหัวข้อ "พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย สู่ยุคดิจิทัล" โดยระบุว่า ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งแม้ในภาพรวมจะมองว่าประเทศรายใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา และจีน จะได้รับประโยชน์จากยุคดิจิทัลเทคโนโลยีมากที่สุดนั้น แต่ในความจริงแล้วประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งไทยเองจะสามารถใช้ประโยชน์จากยุคดิจิทัลมาพัฒนาประเทศได้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้แก้ปัญหาประเทศในหลากหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา บริการสาธารณสุข ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน และถ้าเราไม่ก้าวสู่ยุคดิจิทัลโดยเร็วและถูกทิศทาง เราจะตกขบวนรถไฟดิจิทัล

 

พร้อมเห็นว่า ในปี 2561 ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างชัดเจน ทั้งในภาคประชาชน และธุรกิจเอกชน ที่ต่างตื่นตัวกับเรื่องนี้ ขณะที่ภาครัฐเองก็ได้มีการวางนโยบายเพื่อที่จะทำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งวางรากฐานสู่ยุคดิจิทัลให้แก่ประเทศ ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบได้ภายใน 10 ปีนับจากนี้

 

รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ในภาคอุตสาหกรรมนั้น รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะปรับให้เข้าสู่ดิจิทัลเทคโนโลยีใน 4 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มเป้าหมาย (2) ธุรกิจในทุกระดับตั้งแต่ฐานรากจนถึงระดับบน (3) กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องปรับปรุงให้รองรับกับยุคดิจิทัล และ (4) การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถนำมาพัฒนาและต่อยอดให้มีการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

 

สำหรับความช่วยเหลือของภาครัฐที่มีต่อธุรกิจเอสเอ็มอีเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลนั้น ขณะนี้รัฐบาลกำลังจัดทำ Big Data ข้อมูลของเอสเอ็มอีทั่วประเทศเป็นครั้งแรกที่ได้มาขึ้นทะเบียนไว้กว่า 3.3 ล้านราย รวมทั้งจัดทำ Big Data ข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อจะทำให้ภาครัฐได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ของเอสเอ็มอีในแต่ละราย และโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละแห่งว่าประสบปัญหาอย่างไร และต้องการให้รัฐบาลเข้าไปให้การช่วยเหลือในด้านใด เพื่อที่รัฐบาลจะได้จัดทำมาตรการให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและตรงจุด