IT & SOFTWARE

ซีเมนส์ เปิดตัวซอฟต์แวร์ TIA Portal V14 ลดเวลาการพัฒนา แต่ได้ผลงานที่เพิ่มขึ้น
POSTED ON 04/07/2560


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

ซีเมนส์ เปิดตัว TIA Portal (Totally Integrated Automation) เวอร์ชั่น 14 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะมาช่วยลดเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดให้แก่ผู้ผลิตเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิผลให้ผู้ใช้งาน โดยที่เวอร์ชั่น 14 นี้อัดแน่นด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบดิจิทัลในการเข้าสู่ยุค Industrie 4.0

 

TIA Portal นี้สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซระบบเปิดมาเป็นตัวช่วยในการบริหารข้อมูลผ่าน Teamcenter ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของซีเมนส์สำหรับการใช้ข้อมูลในการทำงานร่วมกันเพื่อการออกแบบ วางแผนงานและทำงานวิศวกรรมต่างๆ เป็นต้น โดยที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างโปรแกรมได้เองผ่านอินเทอร์เฟซไปยัง Matlab/Simulink สำหรับส่วนงานวิศวกรรมที่ต้องออกนอกสถานที่นั้นก็สามารถเรียกใช้ข้อมูลจากคลาวด์ได้ และหากเรียกจากคลาวด์แบบส่วนตัวแล้ว ผู้ใช้ก็จะเรียกใช้ตัวควบคุมโรงงาน (plant controller) ได้ด้วยผ่าน TIA Portal Cloud Connector หรือจะใช้ MindSphere ซึ่งเป็นโซลูชั่นสำหรับงานอุตสาหกรรมของซีเมนส์ในกรณีที่ต้องการใช้บริการดิจิทัลอื่นๆของซีเมนส์

 

นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์ใหม่ PLCSim Advanced ที่มีอินเทอร์เฟซสำหรับใช้กับซอฟต์แวร์เพื่อการทำแบบจำลอง เช่น การจำลองโรงงานและกระบวนการผลิต (Plant Simulation and Process Simulate) หรือ การจำลองคอนโทรลเลอร์ Simatic S7-1500 ให้เป็น digital twin เพื่อทดสอบการทำงานของระบบในแบบเวอร์ช่วลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

ด้วยคอนเซ็ปต์ "one for all" TIA Portal จึงได้ทำการรวมแพกเกจให้สามารถประสานหน้าที่การทำงานได้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งประกอบด้วย Simatic Advanced Controller และระบบขับเคลื่อนเซอร์โว Sinamics (servo drive system) ซึ่งทั้งสองได้รวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวใน TIA Portal เวอร์ชั่น 14 ตัวควบคุมรุ่นใหม่ Simatic S7-1500T CPU ที่สามารถควบคุมงาน motion ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบขับเคลื่อนเซอร์โวรุ่นใหม่ Sinamics V90 ที่มีการสื่อสารผ่านทาง Profinet มีจุดเด่นด้านความเร็วและความแม่นยำเที่ยงตรง ทำให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้ถึงขั้นแอดว้านซ์ เช่น การทำ gearing หรือ camming เป็นต้น

 

ส่วนฟังก์ชั่นที่รองรับการทำงานกับผู้ใช้งานหลายคนร่วมกันนั้น นำมาใช้ในการทำงานลักษณะกระจายตัว ซึ่งจะให้ความคล่องตัวเมื่อออกไปปฏิบัติงานข้างนอก สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้พร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตามการกำหนดเงื่อนไข อาทิ การทำซิงโครไนเซชั่นอัตโนมัติ การกำหนดอุปกรณ์ที่ใช้และการจัดหมวดหมู่ของงานออโตเมชั่นตามฟังก์ชั่น นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับเซอร์กิตเบรคเกอร์รุ่น 3VA และเครื่องมือวัดซีรีส์ 7KM PAC ซึ่งช่วยในการตรวจวัดค่าพลังงานของระบบการป้อนเข้า (infeed system) แหล่งจ่ายไฟ (electrical outputs) และจำนวนพลังงานในแต่ละส่วน (individual loads) ลดความยุ่งยากซับซ้อนลงและใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม

 

นายดีเทอร์ บรอคเคิล (Dieter Broeckl) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Digital Factory and Process Industries and Drives บริษัท ซีเมนส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “จากประกาศของรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น ทำให้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสู่ความเป็นดิจิทัลและ Industry 4.0 มีความชัดเจนมากขึ้น ถึงเวลาแล้วที่วงการอุตสาหกรรมจะต้องสำรวจโอกาสความเป็นไปได้ต่างๆ รอบตัว”

 

“TIA Portal เวอร์ชั่นนี้มีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มขึ้น เช่น การทำแบบจำลองผ่าน digital twin ระบบอินเทอร์เฟซในระบบเปิด และคลาวด์โซลูชั่น ทำให้กระบวนการทำงานและข้อมูลมีความลื่นไหลต่อเนื่อง ลดเวลาที่สูญไปโดยเปล่าประโยชน์ ลดขั้นตอนการทำงานที่มีความซ้ำซ้อน และให้ความยืดหยุ่นคล่องตัวเพิ่มขึ้นด้วย” ดีเทอร์ กล่าว “ซีเมนส์มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนลูกค้าให้ก้าวไปถึงวิสัยทัศน์ Industry 4.0 และเรายินดีที่จะทำงานร่วมกับลูกค้าของเราอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนงาน และดำเนินตามโรดแมพการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่ได้วางไว้ให้เป็นผลสำเร็จ”

 

TIA Portal V14 มีฟังก์ชั่นใหม่เพิ่มเข้ามาที่จะช่วยลดข้อจำกัดทางด้านวิศวกรรม และเพิ่มสามารถในการตรวจสอบระบบการทำงานเช่น ออพชั่น ProDiag ที่ช่วยในการตรวจสอบเครื่องจักรโดยละเอียด โดยลดเวลาในการตั้งค่าคอนฟิกูเรชั่นและตั้งค่าการแสดงผลให้น้อยทีสุด เนื่องจากใช้อุปกรณ์ HMI ที่แสดงผลออโตเมทโค้ดได้ ทั้งนี้ ProDiag สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงานของผู้ใช้งาน และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภท สถานที่ และสาเหตุของข้อผิดพลาดนั้น โดยแสดงผลบนอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารพร้อมข้อมูลวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ๆ ได้อีกด้วย และยังมีชุด Simatic Energy Suite ที่อำนวยความสะดวกในการกำหนดพารามิเตอร์เพื่อประเมินการใช้พลังงาน เพียงกดปุ่มเดียวก็สามารถสร้างโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบพลังงานได้แล้ว

 

ชุด Simatic Energy Suite ทำให้เราสามารถเข้าใจและประเมินการใช้พลังงานในบริษัทได้ดียิ่งขึ้นตามมาตรฐาน ISO 50001 และยังเรียกข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานได้ง่ายเมื่อผนวกเข้ากับออโตเมชั่นโซลูชั่น โดยตัว WinCC/WebUX นั้นไม่เพียงแต่จะช่วยในการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานในโรงงานเท่านั้น แต่หากจำเป็นยังสามารถควบคุมโรงงานได้ผ่านอินเตอร์เน็ต หรืออินทราเน็ตผ่านทางอุปกรณ์โมบายล์เช่น แทบเล็ทหรือสมาร์ทโฟน ได้อีกด้วย และ TIA Portal V14 ยังทำให้คอนโทรลเลอร์รุ่น Simatic S7-1500 สามารถใช้งานเป็น OPC UA server จึงสามารถทำให้การต่อเชื่อมเป็นมาตรฐานเดียวกันกับระบบการผลิต Manufacturing Execution System ซึ่งเหมาะกับการขยายระบบโรงงานในแนวดิ่ง (vertical plant integration) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตต่อไป

 

ทั้งนี้ TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) สนับสนุนการทำงาระบบออโตเมชั่นให้มีความรวดเร็วและเป็นธรรมชาติด้วยการตั้งค่าคอนฟิเรชั่นที่มีประสิทธิภาพ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อสมรรถนะสูงสุดและการใช้งานที่ง่าย เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานทั้งที่เป็นมือใหม่หรือผู้มีประสบการณ์ ทำงานภายใต้คอนเซ็ปท์การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลเลอร์ อินเทอร์เฟซของเครื่องจักร (HMI) และระบบ motion รวมทั้งที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน เช่น การสื่อสารและการตรวจสอบความผิดพลาด รวมไปถึงมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับออโตเมชั่นออปเจ็คท์ที่สมบูรณ์แบบ

 

กระบวนการวิศวกรรมอย่างง่ายใน TIA Portal จะอำนวยความสะดวกต่อการทำออโตเมชั่นที่อยู่ในแบบดิจิทัล เช่น การวางแผนแบบดิจิทัล ปฏิบัติการเชิงวิศวกรรมที่หลอมรวมเข้าด้วยกันควบคู่ไปกับ PLM (Product Lifecycle Management) และ MES (Manufacturing Execution Systems) ที่อยู่ในชุด Digital Enterprise Software Suite ซึ่งจะเสริมให้ TIA Portal เป็นซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานที่ครบถ้วนหลากหลาย รองรับการก้าวไปสู่ Industrie 4.0 ให้แก่ลูกค้าของซีเมนส์