IT & SOFTWARE

Ranpak เทคโอเวอร์ e3neo มุ่งสร้างโซลูชั่นและแอพพลิเคชั่นบรรจุภัณฑ์ระดับโลก
POSTED ON 04/04/2560


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

Ranpak ประกาศซื้อ e3neo บริษัทผู้ให้บริการระบบบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติจากฝรั่งเศส หวังขยายขีดความสามารถ พร้อมต่อยอดการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ สำหรับการจัดการบรรจุภัณฑ์ในปริมาณมาก

 

นายสตีเฟ่น โควาช CEO ของ Ranpak กล่าวว่า “เราทุ่มเทพยายามอย่างมากตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดด้วยโซลูชั่นการบรรจุกล่อง ลูกค้าเลือก Ranpak เนื่องด้วยคุณภาพในการปกป้องผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพของระบบในการช่วยลูกค้าบรรจุกล่อง รวมถึงความยั่งยืนของบรรจุภัณฑ์แบบกระดาษของเรา ปัจจุบันระบบคลังสินค้าอัตโนมัติมีความสำคัญมากขึ้นต่อการบรรลุประสิทธิภาพและผลิตภาพในกระบวนการบรรจุหีบห่อ การซื้อกิจการของ e3neo ครั้งนี้ จะเปิดทางให้เราสามารถขยายทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการยกระดับระบบคลังสินค้าอัตโนมัติไปอีกขั้น ซึ่งเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ e3neo มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราในการตอบสนองความต้องการด้านการจัดการคลังสินค้าในปริมาณมาก และสำคัญอย่างมากต่อการกลยุทธ์การเติบโตของเรา”

 

ขณะที่ นายฌอง-อีฟ เซีย และ นายอูเวอ คลาร์เนอร์ ผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมก่อตั้ง e3neo กล่าวว่า “เราตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งกับการเข้าซื้อกิจการโดย Ranpak เรากำลังแก้ไขปัญหาที่เป็นสากลให้แก่ลูกค้า ซึ่งจุดแข็งของ Ranpak ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลก จะผลักดันให้เราเติบโตได้เร็วขึ้น และสามารถไล่ทันความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับระบบจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ”

 

Ranpak และ e3neo มุ่งมั่นต่อการส่งมอบโซลูชั่นและแอพพลิเคชั่นด้านบรรจุภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า โดยโครงการของ e3neo นั้นแตกต่างและตอบรับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า ซึ่งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ Ranpak เพื่อการสร้างลีด (lead generation) การพัฒนาธุรกิจ และการสนับสนุนช่องทางขายนั้น จะช่วยกระตุ้นและเร่งการเติบโตให้กับเราได้” โควาชกล่าว ทั้งนี้ e3neo จะดำเนินงานในฐานะหน่วยธุรกิจอิสระภายใต้องค์กร Ranpak ด้วยความเชี่ยวชาญและกระบวนการจำหน่ายที่แตกต่าง

 

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการพัฒนาระบบบริหารและจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ ทีมงานของ e3neo จึงสามารถมอบโซลูชั่นที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มผู้จำหน่ายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับการบริหารจัดการคลังสินค้าในปริมาณมาก และด้วยการใช้แนวทางการดำเนินงานที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา การวางระบบ และการให้บริการ e3neo จึงสามารถยกระดับการบริหารจัดการคลังสินค้าให้แก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมและภูมิประเทศ

 

ทั้งนี้ โซลูชั่นของ e3neo ครอบคลุมตั้งแต่การผนวกรวมเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการคลังสินค้าของลูกค้าเพื่อปรับมิติของบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการขึ้นรูปกล่อง การยึดผลิตภัณฑ์เข้ากับกล่อง การปรับขนาดและการปิดผนึกกล่อง ทั้งนี้ ทีมงานซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ ยังได้นำองค์ประกอบต่าง ๆ มาผสมผสานกัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ โดยยึดความต้องการและข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะของลูกค้าเป็นหลัก