HOT

ส.อ.ท. เผย ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ม.ค.2561 โตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3
POSTED ON 21/02/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ม.ค.2561 อยู่ที่ระดับ 91.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 89.1 ในเดือน ธ.ค.2560 ทั้งนี้ ค่าดัชนีฯ ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากองค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ

 

โดยในเดือน ม.ค.2561 ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ซึ่งมีปัจจัยบวกจากการบริโภคภายในประเทศ ที่ขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560 และการใช้จ่ายด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ อีกทั้งผู้ประกอบการได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินบาทในการนำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 

ส่วนความกังวลของผู้ประกอบการยังคงเป็นเรื่องต้นทุนการผลิต ทั้งจากราคาวัตถุดิบและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ส่งผลกระทบต่อราคาขายของผู้ประกอบการส่งออก โดยข้อเสนอแนะที่ทางผู้ประกอบการได้ยืนให้กับทางภาครัฐ ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ, เร่งเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับสหภาพยุโรป (EU) เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษี, ส่งเสริมผู้ประกอบการขยายการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศ CLMV เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต และเสนอภาครัฐขยายเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่นำเข้าเครื่องจักรมาปรับปรุวเทคโนโลยีการผลิต

 

ขณะที่ยอดการผลิตรถยนต์ในเดือน ม.ค.2561 อยู่ที่ 166,196 คัน เพิ่มขึ้น 9.15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 5.72% เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค.2560 โดยการผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น 5.44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนยอดผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น 19.05% และ 28.04% ตามลำดับ

 

ทั้งนี้ ยอดส่งออกรถยนต์ของไทยเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดอเมริกาเหนือ และตลาดเอเชีย โดยการส่งออกไปยังตลาดเอเชียลดลง เนื่องจากมาตรการควบคุมการนำเข้ารถยนต์ (Decree 116) ของประเทศเวียดนาม ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยชะลอการส่งออกไปยังเวียดนามในช่วงไตรมาสแรก