HOT

จับตา ฟูจิ ซีร็อกซ์ ในไทย หลังบริษัทแม่ประกาศปลดพนักงานทั่วโลกกว่า 10,000 คน
POSTED ON 19/02/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

คมชัดลึก รายงานข่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณี บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ญี่ปุ่น) ได้มีนโยบายปลดพนักงานจำนวน 10,000 คน ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น เพื่อปรับขนาดองค์กรให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งทาง กสร.ได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสอบถามไปยังบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ทราบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจหน่วยงานที่มีภาวะคนล้นงาน หรือหน่วยงานที่มีลักษณะงานซ้ำซ้อนกัน หากมีบุคลากรที่ซ้ำซ้อนก็จะลดพนักงาน และจะไม่รับคนทดแทน

 

นายอนันต์ชัย ยืนยันว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจ โดยคาดว่า พนักงานที่มีลักษณะดังกล่าวจะเป็นในส่วนของฝ่ายวิจัยและพัฒนาและในสายการผลิต สำหรับบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีโรงงานผลิต ดังนั้น จึงไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว

 

อย่างไรก็ตาม อธิบดี กสร.ได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด รวมทั้งชี้แจงข้อกฎหมายให้นายจ้างและลูกจ้างทราบ ส่วนกรณีถ้ามีการเลิกจ้างให้เข้าไปตรวจสอบว่ามีการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หากพบว่าบริษัทฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือทันที รวมทั้งจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการจัดหางาน ในการจัดหางานใหม่ทดแทน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรณีที่ลูกจ้างต้องการฝึกอาชีพและสำนักงานประกันสังคมในการดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างด้วย

 

ที่มา : คมชัดลึก