HOT

ไทยหารือญี่ปุ่นถึงแนวคิด Connected Industries เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต
POSTED ON 19/02/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เผยผลหารือกับ นายชิโร่ ซาโดชิม่า (H.E. Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวคิด Connected Industries ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่การผลิต ผ่านการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Internet of Things (IoT) Artificial Intelligence (AI) และ Big Data มาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปแบบการทำงานอย่างชาญฉลาด เพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และไทยจะเป็นส่วนสำคัญต่อห่วงโซ่การผลิตที่เชื่อมโยงสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ขยายไปสู่อาเซียน และห่วงโซ่การผลิตของโลกต่อไป

 

"โครงการของญี่ปุ่นจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเอสเอ็มอีไทย โดยไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ญี่ปุ่นจะทดลองดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากมีศักยภาพด้านโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เหมาะสม และเป็นฐานการผลิตสำคัญของญี่ปุ่น ซึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ญี่ปุ่นสนใจ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ ขณะที่อุตสาหกรรมการเกษตรก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ทางญี่ปุ่นมองว่าน่าจะมีศักยภาพ" นายสนธิรัตน์ กล่าว

 

ด้าน น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า ไทยและญี่ปุ่นอยู่ระหว่างพิจารณาความเป็นไปได้ในการทบทวนความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ซึ่งมีผลบังคับใช้มาแล้วกว่า 10 ปี เพื่อยกระดับความตกลงฯ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการค้าใหม่ในปัจจุบัน ซึ่งไทยคาดหวังว่าการทบทวนดังกล่าวจะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ ญี่ปุ่นได้เชิญชวนให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) ซึ่งเมื่อวันที่ 23 ม.ค.2561 ที่ผ่านมา สมาชิก CPTPP สามารถสรุปผลความตกลงฯ กันได้ โดยภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากความตกลง TPP และสมาชิกที่เหลือ 11 ประเทศ ได้พยายามผลักดันให้ความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้โดยเร็ว ซึ่งญี่ปุ่นเห็นว่าไทยมีความพร้อมและยินดีสนับสนุนข้อมูล เพื่อประกอบการศึกษาและตัดสินใจเข้าร่วม CPTPP ของฝ่ายไทยต่อไป

 

ปัจจุบัน ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกอันดับ 3 และเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 2 ของไทย ในขณะที่ไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับ 16 และแหล่งนำเข้าลำดับที่ 8 ของญี่ปุ่น ในปี 2560 การค้าสองฝ่ายมีมูลค่ารวม 54,346.90 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 1,7 ล้านล้านบาท) ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมีมูลค่า 22,309.56 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 7 แสนล้านบาท) และนำเข้าจากญี่ปุ่นมีมูลค่า 32,037.33 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 1 ล้านล้านบาท)

 

ส่วนสินค้าส่งออกให้กับญี่ปุ่นที่สำคัญของไทย ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไก่แปรรูป เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และแผงวงจรไฟฟ้า