HOT

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ส.ค.ปรับเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน
POSTED ON 24/09/2560


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ส.ค.2560 อยูที่ระดับ 85.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 83.9 ในเดือน ก.ค.2560 ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน โดยค่าดัชนีฯ ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ

 

สำหรับปัจจัยบวกมาจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ สะท้อนจากยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม และปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ประกอบกับผู้ประกอบการมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น รวมทั้งยังได้รับผลดีจากการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมีแนวโน้มตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อแสวงหาตลาดใหม่ ๆ การลดต้นทุนการผลิตทั้งจากวัตถุดิบและค่าจ้างแรงงาน รวมทั้งเพื่อกระจายความเสี่ยงให้กับธุรกิจ

 

ขณะที่ปัจจัยลบ พบว่า ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการแข็งค่าของเงินบาท ซึ่งกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการส่งออก โดยปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้นในเดือน ส.ค.2560 คือ อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ส่วนปัจจัยที่มีความกังวลลดลง ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์การเมืองในประเทศ

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้มีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ คือ ต้องการให้ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 2560 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายภาครัฐ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เช่น ปรับลดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อ การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐใช้สินค้าจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากขึ้น และออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าจากประเทศจีน เช่น เหล็ก และเครื่องจักร เพื่อปกป้องผู้ประกอบการในประเทศ

 

ด้าน นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงยอดผลิตรถยนต์ได้ในเดือน ส.ค.2560 ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 177,415 คัน เพิ่มขึ้น 13.48% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศที่เพิ่มขึ้น 16.21% และ 67.29% ตามลำดับ และผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น 7.05% และเพิ่มขึ้น 11.52% จากเดือน ก.ค.2560 โดยจำนวนที่ผลิตได้ดังกล่าว เป็นการผลิตเพื่อส่งออก 99,810 คัน คิดเป็น 56.26% ของยอดการผลิตทั้งหมด และเป็นผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 77,605 คัน คิดเป็น 43.74% ของยอดการผลิตทั้งหมด ขณะที่ในช่วง 8 เดือนทีผ่านมาของปี 2560 มีจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ 1,287,472 คัน ลดลง 1.24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

ส่วนการส่งออกรถยนต์ในเดือน ส.ค.2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 9.26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีทิศทางสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าแนวโน้มการส่งออกรถยนต์จะขยายตัวได้ดีต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ โดยคาดว่าปีนี้จะสามารถส่งออกรถยนต์ได้ 1.2 ล้านคันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้ยอดส่งออกรวมช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.2560) จะขยายตัวลดลง 7.46% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

ทั้งนี้ คาดว่าการผลิตรถยนต์ในปีนี้จะอยู่ที่ 1.9 ล้านคัน หลังการผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกกลับมามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น