HOT

ช็อค! เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ เบี้ยวหนี้ตั๋วแลกเงินก้อนใหญ่
POSTED ON 12/06/2560


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋ว B/E (Bill of Exchange) รวม 90 ล้านบาท คิดเป็น 0.25% ของทรัพย์สินทั้งหมด โดยมีกำหนดชำระเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2560 จำนวน 40 ล้านบาท และวันที่ 8 มิ.ย.2560 อีกจำนวน 50 ล้านบาท ขณะที่ตั๋ว B/E อีกจำนวน 70 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 มิ.ย.2560 นี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถชำระได้เช่นกัน

 

โดย นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า “การผิดนัดชำระหนี้ตั๋ว B/E ของบริษัทฯ เกิดจากการขาดสภาพคล่อง ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาทบทวนวงเงินกู้กับสถาบันการเงิน คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือน ส.ค.2560 นี้

 

หากการผิดนัดชำระหนี้ครบ 500 ล้านบาท (ยกเว้นเจ้าหนี้การค้า) อาจเป็นเหตุให้เข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกเสนอขายครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 และครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 มูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท และอาจเป็นเหตุให้มีการเรียกชำระหุ้นกู้คืนโดยทันที ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในอนาคตต่อไป

 

สำหรับแนวทางแก้ไขการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทอยู่ระหว่างเจรจาผ่อนผันการชำระหนี้ และพิจารณาวงเงินสินเชื่อเป็นกรณีพิเศษกับธนาคารพาณิชย์เพื่อทบทวนและให้สามารถกลับมาใช้วงเงินได้ตามปกติ เพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาดำเนินธุรกรรมทางการเงินตามปกติได้โดยเร็ว โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนส.ค.60 และวางแผนชำระหนี้ตามตั๋ว B/E ต่อไปในระหว่างนี้ บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติ

 

โดยทาง EARTH แจ้งว่า ได้ผิดนัดชำระหนี้ตั๋ว B/E เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 3 ฉบับ มูลค่ารวม 40 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.95 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกตั๋ว) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เนื่องจากขาดสภาพคล่อง โดยในช่วงเวลาที่ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ มีภาระต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดจากตั๋วแลกเงินฉบับนี้ร้อยละ 7.5

 

ขณะที่ภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือน มิ.ย.-ก.ค.2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ฉบับ วงเงินรวม 520 ล้านบาท ได้แก่

 

1. ตั๋ว EARTH17608A มูลค่าหน้าตั๋ว 50 ล้านบาท ครบกำหนด 8 มิ.ย.2560

2. ตั๋ว EARTH17615A มูลค่าหน้าตั๋ว 70 ล้านบาท ครบกำหนด 15 มิ.ย.2560

3. ตั๋ว EARTH17621A มูลค่าหน้าตั๋ว 10 ล้านบาท ครบกำหนด 21 มิ.ย.2560

4. ตั๋ว EARTH17711A มูลค่าหน้าตั๋ว 30 ล้านบาท ครบกำหนด 11 ก.ค.2560

5. ตั๋ว EARTH17712A,B,C มูลค่าหน้าตั๋ว 160 ล้านบาท ครบกำหนด 12 ก.ค.2560

6. ตั๋ว EARTH17719A มูลค่าหน้าตั๋ว 100 ล้านบาท ครบกำหนด 19 ก.ค.2560

7. ตั๋ว EARTH17726A,B มูลค่าหน้าตั๋ว 100 ล้านบาท ครบกำหนด 26 ก.ค.2560

 

โดยตั๋ว EARTH17608A มูลค่าหน้าตั๋ว 50 ล้านบาท ครบกำหนด 8 มิ.ย.2560 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปีนั้น บริษัทฯ ได้ผิดนัดชำระแล้วไป ทำให้ต้องมีภาระชำระดอกเบี้ยผิดนัดจากตั๋ว B/E อยู่ที่ 7.5% และการผิดนัดชำระหนี้ในครั้งนี้ ยังไม่มีผลให้เจ้าหนี้รายอื่นเรียกชำระหนี้ในทันที (Call Default)

 

สำหรับงบการเงินของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ณ สิ้นเดือน มี.ค.2560 พบว่า บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 35,725 ล้านบาท ส่วนของทุน 10,690 ล้านบาท หนี้สินรวม 25,034 ล้านบาท เป็นหนี้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13,136 ล้านบาท ส่วนหนี้ที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี เป็นเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 303 ล้านบาท หนี้หุ้นกู้ 1,490 ล้านบาท

 

“ผลกระทบในการผิดนัดชำระหนี้ อาจทำให้สถาบันการเงินพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ใหม่อีกครั้ง และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน (B/E) ฉบับใหม่ทดแทนตั๋วแลกเงินเดิมที่ถึงกำหนดได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีความน่าเชื่อในการดำเนินธุรกิจลดลง และทำให้ต้องดำเนินธุรกรรมเป็นเงินสดมากขึ้น” นายธนาวรรธน์ กล่าว

 

ก่อนหน้านี้ ธนาคารกรุงไทยในฐานะเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของ EARTH ได้ตัดวงเงินกับ EARTH เนื่องจากพบว่ามีการใช้วงเงินผิดวัตถุประสงค์ ประกอบกับหุ้น EARTH ที่เป็นหลักประกันทั้งหมดกับธนาคารฯ ไว้ก่อนหน้ามีมูลค่าลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบสินเชื่อของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบ วงเงินสินเชื่อลดลง จำเป็นจะต้องหาหลักประกันเพิ่ม

 

ด้าน นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของ EARTH กล่าวว่า “กรณีที่ EARTH ผิดนัดชำระหนี้ตั๋ว B/E ระยะสั้น และมีความกังวลต่อการชำระหนี้หุ้นกู้และเงินกู้ในอนาคตนั้น ธนาคารกรุงไทยในฐานะเจ้าหนี้รายหนึ่งของ EARTH ยืนยันว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธนาคารไม่มากนัก ซึ่ง EARTH เป็นผู้ประกอบการธุรกิจถ่านหินรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ มีฐานลูกค้าในหลายประเทศ และที่ผ่านมาธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง EARTH ได้แสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น หาก EARTH มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ธนาคารฯก็พร้อมที่จะให้การดูแล และคาดว่าปัญหาน่าจะคลี่คลายได้ในที่สุด”

 

“อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง หากกรณีดังกล่าวทำให้ธนาคารต้องมีการสำรองหนี้เพิ่ม จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธนาคารไม่มาก ธนาคารยังคงสามารถรักษาอัตราส่วนเงินสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพในระดับที่เหมาะสม” นายผยง กล่าว

 

นอกจากธนาคารกรุงไทยจะตัดลดวงเงินสินเชื่อลงแล้ว คาดว่าธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้อีกราย ก็จะตัดลงวงเงินสินเชื่อลงพร้อม ๆ กัน จึงเท่ากับปิดช่องทางการเงินของ EARTH อย่างกะทันหัน ทำให้บริษัทฯ ไม่มีเงินมาชำระหนี้ตั๋ว B/E จนนำไปสู่การถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือจากระดับ BBB+ ซึ่งเป็นระดับที่ลงทุนได้ ร่วงลงมาอยู่ในอันดับ D ที่ถือเป็น Junk Bond และยังมีโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้ตั๋ว B/E ฉบับอื่นที่ทยอยครบกำหนดอีกจำนวนมาก