EVENT & SEMINAR

งานแสดงสินค้า China International SME Fair สนับสนุน SME จีนและทั่วโลกฟื้นฟูธุรกิจ
POSTED ON 26/03/2563


 

 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างแรงสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ ตลอดเดือนที่ผ่านมา จีนจึงประกาศนโยบายช่วยเหลือมากถึง 800 นโยบายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ซึ่งรวมถึงการลดภาระของผู้ประกอบการ เพิ่มความช่วยเหลือทางการเงิน เพิ่มการอุดหนุนทางภาษีและการคลัง สนับสนุนการจ้างงานอย่างมีเสถียรภาพ และยกระดับบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบรรเทาผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบการจีนและห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลก

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนได้ประกาศแผนปฏิบัติการเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของ SME ผ่านโซลูชันดิจิทัล โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือดิจิทัลในการช่วยเหลือ SME ยกระดับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส เพื่อให้กลับมาดำเนินงานและเดิยสายการผลิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

งานแสดงสินค้า China International SME Fair (CISMEF) ซึ่งจัดขึ้น 16 ปีติดต่อกัน ตอบรับแผนปฏิบัติการนี้อย่างกระตือรือร้น โดยในฐานะแพลตฟอร์มบริการที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่าง SME จีนกับทั่วโลก CISMEF ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส ด้วยการยกระดับบริการดิจิทัลที่นำเสนอให้แก่ผู้ประกอบการ โดยแพลตฟอร์มออนไลน์ “Exhibition Online” ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว ได้ช่วยเพิ่มช่องทางการจัดแสดงสินค้านอกเหนือจากรูปแบบเดิม ช่วยให้ SME สามารถเดินหน้าขยายตลาดผ่านอีคอมเมิร์ซ บิ๊กดาต้า คลาวด์คอมพิวติ้ง และเทคโนโลยีดิจิทัลอื่น ๆ

อู่ หง รองผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการจัดงาน CISMEF กล่าวว่า “เราสร้างแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน และการจับคู่ทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ พร้อมทั้งร่วมมือกับบริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำเปิดโซนพิเศษเพื่อโปรโมทสินค้าของ SME สู่สายตาผู้ซื้อชาวจีนและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มออนไลน์ยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจ เช่น “สู้กับไวรัสโควิด-19” “เสียงจาก SME” และ “แนวทางกลับมาทำงานและดำเนินงานตามปกติ” เราหวังว่าจะช่วยให้ SME ทั้งในจีนและต่างประเทศรับมือกับวิกฤตด้วยเครื่องมือที่มีประโยชน์เหล่านี้”

การจัดแสดงอินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรมจะมีบทบาทสำคัญสำหรับงาน CISMEF ปีนี้ จนถึงขณะนี้มีผู้เข้าร่วมจัดแสดงจำนวนมาก ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการพลิกโฉมธุรกิจสู่ระบบดิจิทัล องค์กรกำหนดมาตรฐานอินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผู้จำหน่ายอุปกรณ์ระบบอัจฉริยะ ซึ่งจะตอบสนองความต้องการยกระดับการทำงานทางไกล การพลิกโฉมธุรกิจสู่ระบบดิจิทัล และการเพิ่มความแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรม สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจีนกำลังดีขึ้นเรื่อย ๆ บรรดา SME ค่อย ๆ กลับมาดำเนินงานและเดินสายการผลิตอีกครั้ง และด้วยความช่วยเหลือของแพลตฟอร์มบริการอย่าง CISMEF จีนได้สนับสนุนให้ SME มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงแข็งแรง ซึ่งจะส่งสัญญาณบวกไปทั่วโลก